Sąžiningumas ir skaidrumas

Mes džiaugiamės, kad mūsų produktai yra tapę neatsiejama daugybės žmonių kasdienybės dalis visame pasaulyje. Ir mes suprantame su tuo susijusią atsakomybę. Šis supratimas yra visos mūsų veiklos, mūsų įsitikimų ir vertybių pagrindas.

Mūsų vertybės išreikštos NIVEA Elgesio Kodekse, aplinkosauginiuose ir socialiniuose įsipareigojimuose bei mūsų požiūryje į bandymus su gyvūnais. Jos aiškiai atsiskleidžia mūsų vykdomuose moksliniuose tyrimuose kuriant geresnes, saugesnes ir tvaresnes produktų formules bei sudedamąsias dalis. Jos yra varomoji mūsų jungtinių projektų su visais mūsų partneriais jėga.

Atraskite išsamią informaciją ir faktus apie NIVEA odos priežiūrą bei apie tai, kaip mes laikomės savo įsipareigojimų. Vadovaukitės mūsų vertybėmis ir jūs!


NIVEA RŪPINASI

Žmonės visame pasaulyje pasitiki NIVEA produktais, o mes dedame visas pastangas, kad tą pasitikėjimą išlaikytume. Mūsų filosofiją galima apibendrinti dviem žodžiais: „NIVEA rūpinasi“. Mes rūpinamės jūsų odos sveikata ir sauga. Todėl kiekviena mūsų produktams parenkama sudedamoji dalis turi atitikti saugos kriterijus, kurie atitinka ar viršija reglamentų reikalavimus. Mūsų odos priežiūros formulės kuriamos odos natūralioms funkcijoms apsaugoti ir gerinti. O mūsų siekis yra naudoti patį minimaliausią sudedamųjų dalių kiekį, reikalingą šiam tikslui įgyvendinti.

Be to, NIVEA rūpinasi ir puoselėja mūsų planetą. Nuolat atliekame mokslinius tyrimus ieškodami geresnių, tvaresnių būdų kurti ir gaminti odos priežiūros produktus. Visa tai darome ne vieną dešimtmetį. Kaip vienas ilgiausiai rinkoje esančių odos priežiūros prekių ženklų, mes naudojame sukauptą patirtį ir žinias tvarumui mūsų pramonės šakoje skatinti. Mes nebandome kosmetikos produktų ar jų sudedamųjų dalių su gyvūnais ir nenurodome jų atlikti, išskyrus atvejus, kai tai privaloma pagal įstatymą. Kosmetikos produktų bandymai su gyvūnais ES draudžiami nuo 2004 m., o visoms šių produktų sudedamosioms dalims – nuo 2013 m. Todėl savaime suprantama, jog Beiersdorf laikosi šio įsipareigojimo ir jau ilgai vengia bandymų su gyvūnais visame pasaulyje (kai tai įmanoma). Daugiau nei 35 metus esame įsipareigoję plėtoti ir tarptautiniu mastu taikyti alternatyvius bandymų metodus. Mes pasiryžę užtikrinti, kad bandymai su gyvūnais taptų nebebūtini pasauliniu mastu.

NIVEA yra daugiau nei prekės ženklas. Tai visi mes – visi, prisidedantys prie mūsų mėgstamų odos priežiūros priemonių kūrimo. Kad rūpinamės planeta, kiekvienas iš komandos narių parodo savaip. Kai kurie iš mūsų dalyvauja savanoriavimo iniciatyvose, pvz., sodinant medžius visame pasaulyje. Daugelis mūsų kasdien keliaujame į darbą ir grįžtame namo dviračiais ar dalijamės automobiliais. Kaip organizacija, kai tik tai yra įmanoma, vengiame verslo kelionių ir vietoj jų renkamės telefonines ar vaizdo konferencijas. Žingsnis po žingsnio mažiname savo poveikį aplinkai!

Elgesio kodeksas

Mūsų vertybių skatinimas

Būdami tarptautiniu prekės ženklu, turime nuostabią galimybę dirbti su viso pasaulio tiekėjais. Kad užtikrintume, jog kiekvienas mūsų tiekimo grandinės ir gamybos aspektas atitinka mūsų vertybes, sukūrėme Elgesio Kodeksą, kuris yra orientyras visiems mūsų tiekėjams. Remiantis Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis ir EBPO gairėmis daugianacionalinėms įmonėms, mūsų elgesio kodekse nustatyti etikos ir tvarumo standartai mūsų tiekėjams.

Prieš mums sutinkant dirbti su tiekėju, jis turi įsipareigoti laikytis šio kodekso. Tai yra pirmasis žingsnis mūsų bendrame darbe. Be to, turime atrankos, audito ir paramos sistemą, kuri padeda mūsų tiekėjams laikytis NIVEA standartų ir padeda tikrinti jų laikymąsį. Sistema apima bendradarbiavimo platformas, leidžiančias tiekėjams dalytis geriausia praktika ir dirbti su mumis, kad mūsų viešieji pirkimai būtų tvaresni.


Bandymai su gyvūnais

Mūsų įsipareigojimas neatlikti bandymų su gyvūnais

NIVEA puoselėja gamtą – nuo natūralių mūsų odos funkcijų iki visos planetos kūrinių.

Jau daugybę metų mes aktyviai investuojame į alternatyvių testavimų metodų kūrimą, kad galėtume patvirtinti gerą NIVEA produktų toleravimą ir efektyvumą. Toliau siekiame geresnių alternatyvų, kurios galėtų tapti bandymų su gyvūnais alternatyva pasauliniu mastu.

Kaip viena iš kosmetikos mokslinių tyrimų lyderių, NIVEA turi tvirtą bendradarbiavimo su daugiau nei 50 partnerių iš viso pasaulio patirtį, investuojant į alternatyvius bandymų metodus be jokio žiaurumo, kad būtų galima atlikti saugų rizikos vertinimą. Per pastaruosius 35 metus jau buvo svarbių pasiekimų naujų alternatyvių metodų kūrimo srityje. Kai kurie metodai sulaukė tarptautinio patvirtinimo iš EBPO, o kiti metodai vystomi toliau. Pavyzdžiui, Beiersdorf skatina taip vadinamų „lustinių organų“ technologijų vystymą. Šios sistemos apima kelių tipų žmogaus ląsteles ir audinius bei imituoja žmogaus biologiją nedideliu mastu, išplėsdamos galimybes galimam poveikiui žmogaus kūnui in vitro įvertinti. Tam, kad būtų galima užtikrinti, jog produktai yra visiškai saugūs.

Siekiame didinti sukurtų alternatyvių bandymo metodų priimtinumą visame pasaulyje. Kai kurios šalys, tame tarpe Kinija, vis dar reikalauja bandymų su gyvūnais tam tikrose kosmetikos produktų kategorijose. Siekiame įtikinti Kinijos institucijas, kad tie bandymai yra nereikalingi ir kad juos galima pakeisti alternatyviais metodais, nedarant jokių kompromisų dėl vartotojų saugumo.