Privatumo politika

MUMS RŪPI TAVO DUOMENŲ APSAUGA!

 

Mums svarbi ne tik Jusu odos priežiura ir apsauga. Mums taip pat labai svarbu apsaugoti Jusu asmens duomenis. Todel mes gerbiame Jusu privatumą ir norime, kad galetumete pasitiketi musu duomenu apsauga taip pat, kaip ir musu odos priežiuros produktais. Mes visada Jus aiškiai informuojame apie tai, kam mums reikia Jusu duomenu, jei ir kiek laiko juos saugome.

1. Bendroji informacija

1.1. Asmens duomenu tvarkymas

1.2. Duomenu valdytojas

1.3. Duomenu subjekto teises

1.4. Gavejai (bendroji informacija)

2.Asmens duomenu rinkimas ir tvarkymas, kai lankotes musu svetaineje

2.1 Priegloba

2.2 Slapukai / irankiai

2.2.1 Sutikimo valdymo platforma „Consentmanager“ CMP – centrine slapuku valdymo platforma

2.2.2 BEIERSDORF SIMPLICITY

2.2.3 Google Analytics

2.2.4 A/B testavimas

2.2.6 „Google Ads“ (anksčiau „Google Adwords“) Paskirtis / informacija:

2.2.6 „Google Analytics“ reklamos funkcijos

2.2.7 Google Campaign Manager

2.2.8 Adform

2.2.9 (Svetaine) „Facebook“ klientu auditorijos / konvertavimas („Facebook Pixel“)

2.2.10 Pinterest Pixel

2.2.11 Prožektoriaus veikla / DV360

2.2.12 Socialiniai iskiepiai

2.2.13 „YouTube“ vaizdo irašai

2.2.14 Google Tag Manager

2.2.15 „Loyjoy“ pokalbiai

2.2.16 Hotjar

2.2.17 Friendly Captcha

2.2.18 LinkedIn Insight Tag

2.2.19 „TikTok“ pikselis

2.2.20„Awin“ veiksmingos reklamos tinklas

3. Kitos siulomos paslaugos (prijungties ir atjungties režimu)

3.1 Ryšiai / bendravimas / bendradarbiavimas

3.2 Kampanijos (pvz., totalizatoriai, produktu testai)

3.3 Pašto siuntos

3.4 Duomenu privatumo pareiškimas pareiškejams (idarbinimas)

4. Prieštaravimas arba Jusu sutikimo del asmens duomenu tvarkymo atšaukimas

 

1. BENDROJI INFORMACIJA

Šios privatumo politikos tikslas yra suteikti Jums informacijos apie asmens duomenu tvarkymą, kai naudojates musu svetaine ir susijusiomis paslaugomis. Ši privatumo politika taikoma visoms svetainems ar paslaugoms, kuriose pateikiama nuoroda i šią privatumo politiką.

1.1. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

Asmens duomenys (trumpai – duomenys), kaip apibrežta ES Bendrojo duomenu apsaugos reglamento (GDPR) 4 str., yra visa informacija, susijusi fiziniu asmeniu, kurio tapatybe nustatyta arba kurią galima nustatyti, pvz., jo vardas, pavarde, adresas, el. pašto adresas ir t. t.

1.2. DUOMENU VALDYTOJAS

Asmuo, atsakingas už asmens duomenu tvarkymą, kaip numatyta BDAR 4 str. 7 d., yra: NIVEA Polska sp. z o.o., ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań (žr. musu ispaudą).

Duomenu apsaugos darbuotojo kontaktine informacija: +48 61 87 46 100 ; ido[at]beiersdorf.com arba duomenu valdytojo pašto adresu „Duomenu apsaugos pareigunui“.

Už konkrečią duomenu tvarkymo veiklą gali buti atsakingi kiti duomenu valdytojai. Toliau atitinkamame ju veiklos aprašyme nurodyta, kur tai yra. 

1.3. DUOMENU SUBJEKTO TEISES

Kaip duomenu subjektas, kuriam turi itakos duomenu tvarkymo veikla, pagal teises aktu nuostatas Jus turite šias teises, susijusias su Jusu asmens duomenimis:

 • teisę gauti prieigą;
 • teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis;
 • teisę i duomenu tvarkymo apribojimą;
 • teisę i duomenu perkeliamumą; ir
 • teisę prieštarauti duomenu tvarkymui.

Be to, turite teisę pateikti skundą priežiuros institucijai del Jusu asmens duomenu tvarkymo.

Igyvendindami pirmiau minetas Jusu teises, mes galime paprašyti pateikti Jusu tapatybę patvirtinanti dokumentą. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome Jusu duomenis, žr. 3.1 (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#3.1)

1.4. GAVEJAI (BENDROJI INFORMACIJA)

Be gaveju, išvardytu kiekvieno skirsnio gavejams skirtoje pastraipoje, mes perduodame surinktus duomenis atitinkamiems vidaus skyriams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf“ grupes imonems arba išores paslaugu teikejams, sutarčiu tvarkytojams, pagal reikalaujamus tikslus. Mes taip pat persiunčiame duomenis šiems gavejams:

- Platformos / prieglobos paslaugu teikejai tures prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančiu šaliu) gautu asmens duomenu. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

- Analizes paslaugu teikejai tures prieigą prie asmens duomenu iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančiu šaliu). Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

- IT pagalbos paslaugu teikejai tures prieigą prie asmens duomenu iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančiu šaliu). Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

- Valdžios istaigos: vykdydami teisetus isipareigojimus mes pasiliekame teisę atskleisti informaciją apie Jus, jei turime perduoti ją kompetentingoms institucijoms arba teisesaugos institucijoms pagal: BDAR 6 str. 1 d. c p. (teisine prievole).

Daugiau informacijos galima rasti kiekvieno skirsnio pastraipoje „Gavejai“.

2. ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS, KAI LANKOTES MUSU SVETAINEJE

Jums lankantis musu svetaineje ir ja naudojantis, mes jau renkame asmens duomenis. Šiame skirsnyje galite rasti daugiau informacijos apie konkrečius svetaines procesus ir priemones, ypač iš išoriniu partneriu. Daugiau informacijos apie procesus, kurie taip pat gali vykti neprisijungus prie interneto, rasite 3 skirsnyje.

2.1 PRIEGLOBA

Paskirtis / informacija:
Kai lankotes ir naudojates musu svetaineje tik informacijos tikslais, t. y. jei neužsiregistruosite arba kitaip nepateiksite informacijos, mes rinksime tik Jusu naršykles musu serveriui perduodamus asmens duomenis, kurie mums yra techniškai reikalingi, kad galetume rodyti savo svetainę ir užtikrinti jos stabilumą ir saugumą.

Naudojami slapukai / irankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
- Platformos / prieglobos paslaugu teikejai tures prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančiu šaliu) gautu asmens duomenu. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

- IT paslaugu teikejas tures prieigą prie asmens duomenu iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančiu šaliu). Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas:
Žurnalo failai ištrinami po 7 dienu.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisetas interesas).

2.2 SLAPUKAI / IRANKIAI

Šioje svetaineje naudojami slapukai arba kitos technologijos ir (arba) priemones, pavyzdžiui, pikseliai, vietine saugykla, žymos, ID arba išorines paslaugos (toliau – slapukai ir (arba) priemones), kurios reikalingos lankantis musu svetaineje ir ja naudojantis. Slapukai – tai nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jusu irenginyje irašo Jusu naršykle, siekiant išsaugoti tam tikrą informaciją arba vaizdo failus, pvz., pikselius. Kai kitą kartą apsilankysite musu svetaineje tame pačiame irenginyje, slapukuose išsaugota informacija veliau bus pasiekta jūsų įrenginyje ir perduota i musu svetainę (toliau – „Pirmosios šalies slapukas“) arba i kitą svetainę, kuriai priklauso slapukas (toliau – „Trečiosios šalies slapukas“).

Naudodama irašytą ir grąžintą informaciją, atitinkama svetaine atpažista, kad jau joje lanketes per tame irenginyje naudojamą naršyklę. Šią informaciją naudojame, kad galetume suprojektuoti ir parodyti svetainę, kuri kuo optimaliau atitiktu Jusu nuostatas. Tam tikslui i Jusu irengini ikeliamas tik slapukas. Be to, Jusu asmens duomenys bus išsaugoti tik tuomet, kai išreikšite savo sutikimą, arba jei tai yra butina, kad galetumete naudotis atitinkamai siuloma paslauga ir prieiga prie jos.

Šioje svetaineje naudojami slapukai / irankiai, kuriu taikymo sritys ir funkcijos yra paaiškintos toliau:

 • A tipas: techninis / auditorijos matavimas – siekiant užtikrinti galimybes teikti reikiamą paslaugą, iskaitant pagrindinę analizę. (Pagal E. privatumo direktyvą 2002/58 EB sutikimo nereikia).
 • B tipas: funkcionalumas ir našumas – papildomos priemones, skirtos musu svetaines našumui / patrauklumui ivertinti ir papildomoms (individualizuotoms) funkcijoms pateikti.
 • C tipas: rinkodara – ivairiu svetainiu irankiai, skirti rinkodaros profiliavimui pagal vartotoju elgseną.

Daugiau informacijos apie musu svetainese idiegtus irankius rasite šioje privatumo politikoje. Jei šioje svetaineje naudojama sutikimu valdymo platforma, joje galite rasti papildomos informacijos.

Atkreipkite demesi, kad šiame papildomame skirsnyje išvardyti irankiai gali buti naudojami ne nuolat.

2.2.1 SUTIKIMO VALDYMO PLATFORMA „CONSENTMANAGER“ CMP – CENTRINE SLAPUKU VALDYMO PLATFORMA

Paskirtis / informacija:
Šioje svetaineje naudojama sutikimu valdymo priemone „Consentmanager“ (www.consentmanager.net), skirta gauti sutikimą tvarkyti duomenis ir naudoti slapukus ar panašias funkcijas. Naudodamiesi „Consentmanager“ turite galimybę duoti sutikimą del tam tikru musu svetaines funkciju, pavyzdžiui, išoriniu elementu integravimo, srautinio turinio integravimo, statistines analizes, matavimo ir suasmenintos reklamos tikslais. Naudodamiesi sutikimo valdymo platforma „Consentmanager“ galite duoti arba atsisakyti duoti sutikimą del visiems arba atskiriems tikslams ar funkcijoms. Nustatymus, kuriuos atlikote, veliau taip pat galite pakeisti. „Consentmanager“ integravimo tikslas – leisti musu svetaines vartotojams nuspręsti del pirmiau minetu dalyku ir, toliau naudojantis musu svetaine, pasiulyti galimybę pakeisti jau atliktus nustatymus. Naudojant „Consentmanager“ tvarkomi asmens duomenys ir informacija iš Jusu galutinio irenginio, pavyzdžiui, IP adresas.

Tvarkydama duomenis, „Consentmanager“ padeda mums vykdyti teisines prievoles (pvz., prievolę pateikti irodymus). Musu interesas tvarkant duomenis yra saugoti vartotojo nustatymus ir pageidavimus, susijusius su slapuku ir kitu funkciju naudojimu. „Consentmanager“ saugo Jusu duomenis tol, kol Jusu vartotojo nustatymai yra aktyvus.

Jūsų asmens duomenis būtina pateikti norint įvykdyti sutartį arba situaciją, panašią į sutartį. Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jei jūsų asmens duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis aprašyta paslauga.

Slapukai / irankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas yra „Consentmanager“ AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Švedija.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas:
Duomenys bus ištrinti po 13 mėnesių. Jūsų pasirinkimas (sutikimas / nustatymas) bus saugomas vienus metus ir jį galite peržiūrėti Slapukų nustatymuose. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje. Savo pasirinkimą visada galite panaikinti ištrindami slapukus naršyklėje.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. b p. (i sutarti panaši situacija);
BDAR 6 str. 1 d. c p. (kai reikia tvarkyti vykdant teisinę prievolę).

 2.2.2 BEIERSDORF SIMPLICITY

Paskirtis / informacija:
Kad galėtume analizuoti ir reguliariai tobulinti savo svetainės naudojimą, šioje svetainėje naudojamas nuosavas priglobtas įrankis. Jis padeda užtikrinti tinkamą svetaines veikimą, ypač tikrinant svetaines funkcijas (pvz., siekiant nustatyti svetaines naršymo problemas ar pakankamiems serverio pajegumams užtikrinti). Gauti statistiniai duomenys taip pat leidžia mums tobulinti savo svetainę ir padaryti ją idomesnę Jums, kaip vartotojui. Jusu IP adresas bus automatiškai nuasmenintas.

Slapukai / irankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Platformos / prieglobos paslaugu teikejas

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Surinkti asmens duomenys bus ištrinti po 1 dienos. Jusu IP adresas iš karto bus nuasmenintas. Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. f p. (teisetas interesas, užtikrinantis svetaines veikimą ir naudojimą statistikos tikslais).

2.2.3 GOOGLE ANALYTICS

Paskirtis / informacija:
Šioje svetaineje naudojama „Google Analytics“, kuri yra „Google Ireland“ Ltd. interneto analizes paslauga. („Google“). „Google Analytics“ konfiguraciją mes pakeiteme taip, kad ji veiktu tik kaip matavimo funkcija, išskyrus atvejus, kai duotas atskiras sutikimas del papildomu reklamos funkciju.

„Google Analytics“ naudoja specialią slapuku formą, kuri saugoma Jusu kompiuteryje, ir leidžia analizuoti, kaip naudojates musu svetaine. „Google Analytics“ nustatomi matavimo slapukai yra pirmosios šalies slapukai, o tai reiškia, kad duomenu subjektu slapuku vertes kiekvienam klientui bus skirtingos (t. y. nera vieno „Google Analytics“ slapuko ID, kuris butu naudojamas visose svetainese, naudojančiose „Google Analytics“). Slapuku sukurta informacija apie tai, kaip naudojates šia svetaine, bendrai perduodama i JAV esanti „Google“ serveri ir ten saugoma.

„Google Analytics“ naudojama tik kartu su IP adreso nuasmeninimu. Pagal numatytąsias nuostatas IP adresus nuasmenina „Google“ ir papildomai mes.

„Google“ naudoja šią informaciją musu vardu, kad galetume analizuoti, kaip naudojates šia svetaine, rengtume ataskaitas apie svetaines veiklą ir teiktume papildomas paslaugas, susijusias su svetaine ir interneto naudojimu.

Kad galetume analizuoti ir reguliariai tobulinti savo svetaines naudojimą, mes naudojame „Google Analytics“. Gautus statistinius duomenis galime naudoti savo pasiulymui tobulinti ir užtikrinti, kad jis Jums, kaip vartotojui, butu patrauklesnis. Be to, gauname informacijos apie savo svetaines funkcines ypatybes (pavyzdžiui, kad galetume nustatyti naršymo problemas).

„Google Analytics“ konfiguracijoje pasirupinome, kad „Google“ gautu šiuos duomenis, kaip tvarkytoja, todel jai draudžiama juos naudoti savo tikslais. „Google Analytics“ reklamavimo funkciju“ konfiguracija su tuo nesusijusi, ji apibudinama atitinkamame paskesniame skirsnyje, jei ji taip pat yra naudojama šioje svetaineje.

Slapukai / irankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Google Ireland Ltd“, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuku veikimo trukme: iki 12 menesiu (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Ilgiausias duomenu saugojimo laikotarpis: iki 26 men.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.4 A/B TESTAVIMAS

Paskirtis / informacija:
Ši svetaine taip pat analizuoja vartotoju elgseną per vadinamąji A/B testavimą. Atsižvelgdami i profilio užduoti, galime rodyti Jums svetaines su šiek tiek ivairesniu turiniu. Tai leidžia mums analizuoti ir reguliariai tobulinti savo paslaugas bei padaryti jas idomesnes vartotojams.

Slapukai saugomi Jusu kompiuteryje šios analizes tikslais. Tokiu budu surinkta informacija saugoma tik ES esančiame serveryje. Slapuku išsaugojimo galite išvengti parinkdami tinkamą nuostatą naršykles programineje irangoje.

Prieš atliekant analizę, IP adresai toliau apdorojami sutrumpintai, todel gali buti pašalintas tiesioginis asmeninis ryšys. Jusu naršykles perduotas IP adresas nera sujungtas su kitais surinktais duomenimis.

Slapukai / irankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Duomenimis gali naudotis ES isikurę musu analitiniu paslaugu teikejai.

Ištrynimas / prieštaravimas:

Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuku veikimo trukme: iki 2 metu (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine).

Ilgiausias duomenu saugojimo laikotarpis: iki 25 men.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.5 „GOOGLE ADS“ (ANKSČIAU „GOOGLE ADWORDS“)
PASKIRTIS / INFORMACIJA:

„Google Ads“ konvertavimas

Mes naudojames „Google Ads“ paslaugomis, kad atkreiptume demesi i savo patrauklius pasiulymus naudodami reklamą (vadinamąją „Google Ads“) išorinese svetainese. Remdamasi reklamos kampaniju duomenimis, galime nustatyti, kaip sekmingai igyvendinamos individualios reklamos priemones. Mes suinteresuoti rodyti Jus dominančius skelbimus, kad musu svetaine butu Jums idomi, o reklamos išlaidos butu sąžiningai apskaičiuojamos.

Reklamas „Google“ teikia per vadinamuosius „skelbimu serverius“. Šiuo tikslu mes naudojame skelbimu serveriu slapukus, per kuriuos galima išmatuoti tam tikrus sekmes parametrus, pvz., skelbimu iterpimą arba vartotoju paspaudimus. Jei pateksite i musu svetainę naudodami „Google“ skelbimą, „Google Ads“ Jusu irenginyje išsaugos slapuką. Šiai slapukai paprastai saugomi kaip unikalus slapuko ID, skelbimo parodymu skaičius vienoje paskirties vietoje (dažnumas), paskutinis parodymas (susijęs su peržiuros konvertavimais) ir atsisakymo informacija (skirta pažymeti, kad vartotojas nebenori buti nukreiptas), kuri paprastai saugoma kaip analizes reikšmes.

Šie slapukai leidžia „Google“ atpažinti Jusu interneto naršyklę. Jei vartotojas aplanko tam tikrus „Ads“ kliento svetaines puslapius, o jo irenginyje saugomas slapukas nebegalioja, „Google“ ir klientas gali pripažinti, kad vartotojas spustelejo skelbimą ir buvo nukreiptas i ši puslapi. Kiekvienam „Ads“ klientui priskiriamas naujas slapukas. Todel slapuku negalima atsekti per „Ads“ klientu svetaines. Mes negalime rinkti ir tvarkyti jokiu asmeniniu duomenu minetose reklamavimo priemonese. Mes tik gauname „Google“ statistinius vertinimus. Remdamiesi šiais vertinimais galime atpažinti, kurios iš reklaminiu priemoniu yra ypač veiksmingos. Mes negauname jokiu papildomu duomenu iš reklamos medžiagos naudojimo; tuo labiau, pagal šią informaciją negalime nustatyti vartotoju.

Del naudojamu rinkodaros priemoniu naršykle automatiškai pradeda tiesiogini ryši su „Google“ serveriu. Mes neturime jokios itakos duomenu kiekiui ir tolesniam naudojimui, kuri sukelia šio irankio naudojimas „Google“, ir todel informuosime apie tai pagal musu žinias: Integruodama „Ads“ konvertavimą „Google“ gauna informaciją apie tai, kurią tinkamą musu interneto išvaizdos dali iškvietete arba spustelejote pranešimą apie mus. Jei esate registruotas „Google“ paslaugoje, „Google“ gali susieti Jusu apsilankymą su Jusu paskyra. Net jei neužregistravote „Google“ arba nebuvote prisijungęs, paslaugu teikejas gali gauti ir saugoti Jusu IP adresą.

„Google Ads“ pakartotine rinkodara

Mes naudojame „Google Ads“ paslaugos pakartotines rinkodaros funkciją. Pakartotines rinkodaros funkcija leidžia mums pateikti musu svetaines vartotojams reklamą pagal ju interesus „Google“ reklamos tinklo svetainese („Google“ paieškoje arba „YouTube“, vadinamuosiuose „Google“ skelbimuose arba kitose svetainese). Šiuo tikslu analizuojama vartotoju sąveika musu svetaineje, pvz., kokiais pasiulymais vartotojas domejosi, kad kituose puslapiuose butu galima rodyti tikslinę reklamą vartotojams net ir po apsilankymo musu svetaineje. Tam „Google“ saugo slapukus vartotoju, kurie lankosi tam tikrose „Google“ vaizdines reklamos tinkle esančiose „Google“ paslaugose ar svetainese, naršyklese. Šis slapukas naudojamas tokiu vartotoju apsilankymams registruoti. Numeris naudojamas unikaliai identifikuoti žiniatinklio naršyklę konkrečiame irenginyje.

Slapukai / irankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Google Ireland Ltd“, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuku veikimo trukme: iki 180 dienu (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine).

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.6 „GOOGLE ANALYTICS“ REKLAMOS FUNKCIJOS

Be iprastiniu funkciju, šioje svetaineje taip pat naudojamos išplestines „Google Analytics“ funkcijos („Google Analytics“ reklamos funkcijos). Šioje svetaineje idiegtos „Google Analytics“ reklamos funkcijos:

 • „Google Display Network“ parodymu ataskaitos
 • „Google Analytics“ demografijos ir pomegiu ataskaitos
 • Pakartotines rinkodaros auditorijos, pagristos konkrečiais elgsenos, demografiniais ir interesu duomenimis, bendrinančios šiuos sąrašus su „Google Ads“
 • Integruotos paslaugos, kurioms reikia, kad „Google Analytics“ rinktu duomenis reklamos tikslais, iskaitant duomenu rinkimą per reklamos slapukus ir identifikatorius
 • „Google Signals“, kad būtų galima gauti daugiau įžvalgų apie jus, kai esate prisijungę prie „Google“ paskyros naršyklėje, per kurią jungiatės prie šios svetainės. Ši funkcija veikia tik tuomet, jei papildomai sutikote „Google“ nuostatose dėl duomenų bendrinimo / skelbimų pritaikymo asmeniškai.

Todel kartu naudojame pirmosios šalies slapukus (pvz., „Google Analytics“ slapukus), „Google“ reklamos slapukus ir identifikatorius svetainei optimizuoti.

Slapukai / irankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Informacija apie „Google Consent Mode“: 
Be to, šioje svetainėje naudojamas „Google Consent Mode“. „Consent Mode“ siunčia statistinius duomenis per „pings“ be slapukų apie tai, ar naudotojas spustelėjo skelbimą arba nuorodą ir pateko į mūsų svetainę (konversija). Tada statistiniai duomenys naudojami matematiniam modeliavimui, siekiant pagerinti vidaus ataskaitų teikimą. Pagal numatytuosius nustatymus „ping“ apima techninę informaciją, pavyzdžiui, IP adresą, platformos tipą arba ekrano skiriamąją gebą. Kadangi šiuos duomenis ar jų derinį „Google Ireland Ltd.“ teoriškai gali laikyti asmens duomenimis, buvo įgyvendintos papildomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad „ping“ duomenys nebūtų asmens duomenys: Prieš siunčiant tam tikrą „ping“ informaciją į „Google analytics“, mūsų serveris nustato numatytąją vertę. 

Gavėjai / šaltinis: 
Pagrindinis paslaugų teikėjas ir šaltinis: „Google Ireland Ltd.“, Airija 

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais. Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuku veikimo trukme: iki 12 menesiu (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine).

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.7 GOOGLE CAMPAIGN MANAGER

Paskirtis / informacija:
Šioje svetaineje taip pat naudojamas „Google“ internetines rinkodaros irankis „Campaign Manager“. „Campaign Manager“ naudoja slapukus, kad rodytu vartotojams aktualius skelbimus, tobulintu kampanijos našumo ataskaitas arba užkirstu kelią vartotojui matyti tuos pačius skelbimus daugiau nei vieną kartą. „Google“ naudoja slapuko ID stebeti, kurie skelbimai rodomi naršykleje, ir kad jie nebutu rodomi daugiau nei vieną kartą. Be to, „Campaign Manager “ gali naudoti slapuku ID, kad surinktu su skelbimu užklausomis susijusius vadinamuosius konvertavimus. Šiuo atveju, pavyzdžiui, kai vartotojas mato „Campaign Manager“ skelbimą, o veliau apsilanko reklamuotojo svetaineje naudodamas tą pačią naršyklę ir ten ką nors perka.

Kai lankotes musu svetaineje, Jusu naršykle automatiškai užmezga tiesiogini ryši su „Google“ serveriu. Mes neturime jokios itakos „Google“ surinktu duomenu kiekiui ir tolesniam naudojimui, naudojant ši iranki, todel informuosime Jus pagal musu turimu žiniu lygi: integruodama „Campaign Manager“ „Google“ gauna informaciją apie tai, kad iškvietete atitinkamą musu interneto vietą arba spustelejote musu reklamą. Jei esate registruotas „Google“ paslaugoje, „Google“ gali susieti Jusu apsilankymą su Jusu paskyra. Net jei neužregistravote „Google“ arba nebuvote prisijungęs, paslaugu teikejas gali gauti ir saugoti Jusu IP adresą.

Be to, „Campaign Manager“ slapukai (pvz., pavadinti „DoubleClick“ arba „Floodlight“) leidžia mums suprasti, ar peržiureję vieną iš musu rodomu / vaizdo reklamu „Google“ ar kitose platformose per „Campaign Manager“arba spusteleję vieną iš ju (konvertavimu stebejimas), atliekate tam tikrus veiksmus musu svetaineje (-ese). „Campaign Manager“ naudoja ši slapuką, kad suprastu turini, su kuriuo sąveikavote musu svetaineje (-se), kad veliau galetumete nukreipti reklamą.

Naudojami slapukai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Google Ireland Ltd“, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais..

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienu po paskutines sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.8 ADFORM

Tikslas / informacija:

Šioje svetainėje naudojama Danijos bendrovės „Adform“ A/S internetinės rinkodaros priemonė „Adform“. „Adform“ vykdo stebėjimą mūsų svetainėje naudodama slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, pagrįstas ID (trumpasis slapukas). „Adform“ slapukas mūsų svetainėje patalpinamas iš karto jums davus sutikimą. „Adform“ slapukas taip pat bus patalpintas, jei peržiūrėsite mūsų reklamą, patalpintą trečiųjų šalių svetainėse per „Adform“, ir sutiksite, kad toje svetainėje būtų naudojami slapukai.

„Adform“ slapukų talpinimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas. Asmens duomenys renkami analitiniais tikslais bei siekiant optimizuoti ir suasmeninti reklamos kampanijas „Adform“ klientams, įskaitant mus. „Adform“ slapukas iš mūsų arba mūsų reklaminės medžiagos renka šiuos duomenis: slapuko ID, įrenginio tipas / ID, paspaudimo svetainėje ar reklamavimo priemonėje laikas, svetainės ar reklamavimo priemonės URL, informacija, kurią automatiškai siunčia jūsų įrenginys (įskaitant kalbos nustatymą, IP adresą, demografinius duomenis), palūkanų duomenys, socialiniai ir demografiniai duomenys, susiję su slapuku ar kitu ID. Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai / įrankiai“.Gavėjai Pagrindinis paslaugų teikėjas: „Adform“ A/S, Danija.Bendra kontrolė: mes ir „Adform“ esame bendri asmens duomenų rinkimo ir jų atskleidimo „Adform“ naudojant „Adform“ slapuką valdytojai ir bendri valdytojai. Sutartyje nustatyta, kas atsako už tam tikrų duomenų apsaugos pareigų laikymąsi ir už tolesnius veiksmus, susijusius su jūsų duomenų apsaugos teisėmis. „Adform“ yra atsakinga atsakyti į jūsų užklausas ir už jūsų duomenų apsaugos teises (pvz., pareigą teikti informaciją, teisę prieštarauti ir t. t.). Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, galite kreiptis į „Adform“ naudodami šią nuorodą. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. Taip pat šiuo klausimu galite kreiptis į mus. Savo sutikimą naudoti slapukus galite bet kada atšaukti nenurodydami priežasčių, kreipdamiesi į „Adform“ arba išjungdami įrankius, kaip nurodyta toliau.

Kai „Adform“ tvarko duomenis savo tikslais, „Adform“ yra vienintelė duomenų valdytoja ir vienintelė atsako už reklamos kampanijų ir tikslinių grupių optimizavimą. „Adform“ analizuos naudojant slapukus ir ID surinktus duomenis, kad galėtų „Adform“ klientų (įskaitant mus) vardu vykdyti tikslinius reklamos pirkimus, kaip išsamiai aprašyta „Adform“ privatumo politikoje. Spustelėkite čia [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy], kad gautumėte papildomos informacijos apie „Adform“ atliekamą duomenų tvarkymą, įskaitant tai, kada „Adform“ ištrins jūsų duomenis.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienu po paskutines sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Ilgiausias duomenu saugojimo laikotarpis: iki 13 men.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.9 (SVETAINE) „FACEBOOK“ KLIENTU AUDITORIJOS / KONVERTAVIMAS („FACEBOOK PIXEL“)

Paskirtis / informacija:
Šioje svetaineje „Meta Platforms Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija (toliau – „Meta“), naudoja vadinamąji „Facebook Pixel“ ir socialinio tinklo „Facebook“ konvertavimo API šiais tikslais:

 • „Facebook“ (svetaines) klientu auditorijos

Pakartotines rinkodaros tikslais mes naudojame „Facebook Pixel“ ir konvertavimo API, kad galetume su Jumis vel susisiekti per 180 dienu. Tai leidžia mums rodyti reklaminius skelbimus pagal pomegius („Facebook Ads“) svetaines vartotojams, kai jie lankosi socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainese, taip pat naudojančiose ši iranki. Taip siekiame rodyti Jus dominančias reklamas, kad musu svetaine ar pasiulymai Jums butu idomesni.

 • „Facebook“ konvertavimas

Taip pat naudojame „Facebook Pixel“ ir konvertavimo API, kad užtikrintume, jog musu „Facebook“ reklamos atitiktu potencialius vartotoju interesus ir nebutu erzinančios. Naudodami „Facebook Pixel“ mes galime stebeti „Facebook“ reklamu veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimu tikslais, matydami, ar paspaudę „Facebook“ reklamą vartotojai buvo nukreipti i musu svetainę (vadinamasis konvertavimas).

Del naudojamu rinkodaros priemoniu („Facebook Pixel“ ir konvertavimo API) Jusu naršykle automatiškai užmezga tiesiogini ryši su „Facebook“ serveriu, kai tik sutinkate, kad butu naudojami slapukai, kuriems reikalingas Jusu sutikimas. Integravus „Facebook Pixel“ ir naudojant konvertavimo API, „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad apsilankete atitinkamoje musu interneto svetaineje arba paspaudete ant musu reklamos. Jei esate užsiregistravę „Facebook“ paslaugoje, „Facebook“ gali priskirti apsilankymą Jusu paskyrai.

Šiuos duomenis „Facebook“ tvarko laikydamasi „Facebook“ duomenu politikos. Specialią informaciją ir išsamią informaciją apie „Facebook Pixel“ , konvertavimo API ir jos funkcijas taip pat galite rasti „Facebook“ pagalbos srityje.

Slapukai / irankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Bendras duomenu valdytojas:

Už duomenu rinkimą ir perdavimą šiame procese esame bendrai atsakingi su „Meta Platforms Ireland Limited“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija („Meta“). Tai taikoma šiems tikslams:

 • individualizuotu ar tinkamu skelbimu kurimas, taip pat ju optimizavimas;
 • komerciniu ir su sandoriais susijusiu pranešimu pristatymas (pvz., per „Messenger“).

Todel bendras duomenu valdymas netaikomas šiems procesams:

 • už procesą, kuris vyksta po surinkimo ir perdavimo, atsako tik „Meta“;
 • ataskaitu ir analiziu rengimas suvestine ir anonimine forma atliekamas kaip duomenu tvarkytojui, todel už tai mes esame atsakingi.

Mes sudareme atitinkamą susitarimą su „Meta“ del bendros kontroles, su kuriuo galima susipažinti čia: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Šiame susitarime apibrežiama atitinkama atsakomybe už BDAR nustatytos prievoles, susijusios su bendru duomenu valdymu, vykdymą.

Duomenu valdytojo ir „Meta“ duomenu apsaugos pareiguno kontaktinius duomenis galima rasti čia: https://www.facebook.com/about/privacy.

Mes susitareme su „Meta“, kad „Meta“ gali buti naudojamas kaip kontaktinis šaltinis naudojantis duomenu subjekto teisemis (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.3). Nepažeidžiant šios nuostatos, Duomenu subjektu teisiu jurisdikcija nera ribojama.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Meta“ tvarko asmens duomenis, iskaitant teisini pagrindą, ir daugiau informacijos apie duomenu subjektu teises rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy. Duomenis perduodame bendro duomenu valdymo, pagristo teisetu interesu, taikymo srityje pagal BDAR 6 str. 1 d. f p.

Informaciją apie duomenu saugumo sąlygas galima rasti čia: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms ir apie tvarkymą remiantis standartinemis sutarčiu sąlygomis galima rasti čia: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti pasirinkę Slapuku nustatymus čia (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika?cmpscreencustom) ir prisijungusiems vartotojams apsilankę 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienu po paskutines sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.10 PINTEREST PIXEL

Paskirtis / informacija:
Ši svetaine pakartotines rinkodaros tikslais naudoja socialinio tinklo „Pinterest Pixel“, kad galetu kreiptis i Jus arba kitas svetaines, taip pat naudojančias ši metodą.

Del naudojamu rinkodaros priemoniu Jusu naršykle automatiškai užmezga tiesiogini ryši su „Pinterest“ serveriu, kai tik sutinkate naudoti slapukus, del kuriu reikia sutikimo. Integravus „Pinterest Pixel“, „Pinterest“ gauna informaciją, kad iškvietete atitinkamą musu svetaines tinklalapi arba spustelejote musu skelbimą. Jei esate užsiregistravę „Pinterest“, „Pinterest“ gali priskirti apsilankymą Jusu paskyrai.

Be IP adreso ir rinkodaros identifikatoriaus, „Pinterest“ taip pat gauna informaciją apie naudojamą galutini irengini, aplankytą svetainę ir laiką bei gali priskirti šiuos duomenis Jusu „Pinterest“ paskyrai. „Pinterest“ tvarko šiuos duomenis savo atsakomybe. Mes neturime jokios itakos „Pinterest“ duomenu rinkimui ir tolesniam tvarkymui.

Slapukai / irankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Pinterest Europe Limited“, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienu po paskutines sąveikos (taikoma tik slapukams, idiegtiems šioje svetaineje).

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

 

2.2.11 PROŽEKTORIAUS VEIKLA / DV360

Paskirtis / informacija:
Šioje svetaineje naudojama DV360 stebejimo žyma, padedanti ivertinti musu reklamos kampaniju efektyvumą, riboti tam tikros reklamos rodymo dažnumą bei rodyti tik Jums ir Jusu interesams tinkamus skelbimus. Ypač renkama ir saugoma informacija apie skelbimus, kuriuos spustelite, ir Jusu ankstesnę vartotojo elgseną trečiuju šaliu svetainese. „Google“ naudoja slapuku identifikatoriu, kad irašytu, kurioje svetaineje kurios reklamos rodomos, ir taip užtikrintu, kad jos nebutu rodomos daugiau nei vieną kartą. Be to, „Google“ gali naudoti slapuku identifikatorius, kad irašytu taip vadinamus keitimus, kurie susiję su reklamos užklausomis. Pavyzdžiui, kai vartotojas pamato „Google“ reklamą ir veliau naudodamas tą pačią naršyklę iškviečia musu svetainę ir ką nors joje isigyja. Slapukuose nera jokios asmenines informacijos, pvz., el. pašto adresu, vardu ar adresu. 

Del naudojamu rinkodaros priemoniu Jusu naršykle automatiškai užmezga tiesiogini ryši su „Google“ serveriu. Integravusi stebejimo žymą, „Google“ gauna informaciją, kad iškvietete atitinkamą musu svetaines dali ar spustelejote musu reklamą.

Be to, stebejimo žymos leidžia mums suprasti, ar atlikote tam tikrus veiksmus musu svetaineje po to, kai iškvietete vieną iš musu vaizdo / vaizdo irašu reklamu kitoje platformoje arba ją spustelejote (keitimo stebejimas). „Google“ naudoja ši slapuką, kad suprastu, su kokiu turiniu sąveikavote musu svetainese, kad veliau Jums galetu siusti tikslinę reklamą. 

Slapukai / irankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Google Ireland Ltd“, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienu po paskutines sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.12 SOCIALINIAI ISKIEPIAI

Paskirtis / informacija:
Musu svetainese naudojami socialiniu tinklu („Facebook“, „X“, „Pinterest“) iskiepiai (toliau – iskiepiai), ypač „Facebook“, kurio svetainę facebook.com valdo „Meta Platforms Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublinas 2, Airija, mygtukas „Bendrinti“ arba „Bendrinti su draugais“. Iprastai iskiepiai ženklinami „Facebook“ logotipu.

Be „Facebook“, mes naudojame „X“ iskiepius (teikejas: „X Corp.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ir Pinterest (paslaugos teikejas: „Pinterest Europe Limited“, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Airija).

Del duomenu apsaugos priežasčiu mes sąmoningai nusprendeme nenaudoti socialiniu tinklu tiesioginiu iskiepiu musu svetainese. Vietoj ju naudojame sprendimą „Shariff“. Naudodami „Shariff“ galime patys nustatyti, kada ir ar duomenys perduodami atitinkamu socialiniu tinklu operatoriui. Del šios priežasties, Jums apsilankius musu svetaineje, duomenys nera automatiškai perduodami tokiems socialiniams tinklams, kaip „Facebook“, „X“ ar „Pinterest“. Duomenys bus perduodami socialiniams tinklams tik tuomet, kai aktyviai spustelesite atitinkamo socialinio tinklo mygtuką. Šiuo atveju Jusu žiniatinklio naršykle pradeda prisijungti prie atitinkamu socialiniu tinklu serveriu. Paspausdami atitinkamą mygtuką (pvz., „Perduoti“, „Bendrinti“ arba „Bendrinti su draugais“), sutinkate, kad Jusu naršykle sukurtu nuorodą i atitinkamo socialinio tinklo serverius ir perduotu naudojimo duomenis atitinkamam socialinio tinklo operatoriui ir atvirkščiai. Mes nedarome jokios itakos socialiniu tinklu renkamu duomenu pobudžiui ir kiekiui.

Socialiniu tinklu teikejas saugo Jusu surinktus duomenis kaip vartotoju profilius ir naudoja juos savo svetaines reklamai, rinkos tyrimams ir (arba) i poreikius orientuotam dizainui. Toks vertinimas visu pirma vyksta (taip pat ir neužsiregistravusiems vartotojams), kad butu galima nustatyti paklausą ir kad kiti musu socialinio tinklo vartotojai apie savo veiklą informuotu musu svetaineje. Jus turite teisę prieštarauti del šiu vartotoju profiliu sukurimo, todel noredami pasinaudoti šia teise turetumete kreiptis i atitinkamą iskiepio teikeją. Per iskiepius mes siulome galimybę bendrauti su socialiniais tinklais ir kitais vartotojais, kad galetume tobulinti musu pasiulymus ir padaryti juos idomesniais Jums, kaip vartotojui.

Gavejai:
Pagrindiniai paslaugu teikejai:

- „Meta Platforms Ireland Limited“, Airija

- „X" Corp., USA (JAV)

„Pinterest Inc.“, USA (JAV).

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas:
Už ištrynimą atsako pagrindiniai paslaugu teikejai.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.13 „YOUTUBE“ VAIZDO IRAŠAI

Paskirtis / informacija:
I savo svetainę integravome „YouTube“ vaizdo irašus, kurie saugomi svetaineje http://www.YouTube.com ir gali buti paleisti tiesiai iš musu svetaines. Visi jie itraukti i „išplestini duomenu apsaugos režimą“, t. y. jokie duomenys apie Jus, kaip vartotoją, nebus perduodami „YouTube“, jei nespustelesite vaizdo irašu, kad juos paleistumete. Tik tada, kai paleisite vaizdo irašus, kitoje pastraipoje nurodyti duomenys bus perkelti i „YouTube“. Mes neturime jokios itakos duomenu perdavimui.

Leisdama vaizdo irašus „YouTube“ gauna informaciją, kad apsilankete atitinkamame musu svetaines tinklalapyje, ir rinkodaros tikslais gali naudoti kitus irankius. Jei esate prisijungę prie „Google“, Jusu informacija bus tiesiogiai susieta su Jusu paskyra.

Slapukai / irankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Už ištrynimą atsako pagrindiniai paslaugu teikejai.

Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.14 GOOGLE TAG MANAGER

Paskirtis / informacija:
Ši svetaine naudoja „Google Tag Manager“. Ši paslauga leidžia valdyti svetaines žymas naudojant sąsają. „Google Tag Manager“ tik igyvendina žymas. Tai reiškia, kad nenaudojami jokie slapukai ir nesaugomi jokie asmens duomenys. „Google Tag Manager“ suaktyvina kitas žymas, kurios, jei reikia, renka duomenis. Tačiau „Google“ žymu tvarkykle nesinaudoja šiais duomenimis. Jei išjungimas atliekamas domeno ar slapuku lygiu, jis vis tiek galioja visoms stebejimo žymoms, jei yra idiegtos naudojant „Google Tag Manager“.

Slapukai / irankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Google Ireland Ltd“, Airija.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas:
„Google Tag Manager“ nesaugo jokiu asmens duomenu.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisetas interesas).

2.2.15 „LOYJOY“ POKALBIAI

Paskirtis / informacija:
Ši svetaine suteikia galimybę užmegzti su mumis suasmenintą dialogą. Musu pokalbio lange galite užduoti klausimus arba per pokalbiu robotą dalyvauti apklausose ar loterijose, užsisakyti naujienlaiški arba dalyvauti lojalumo programoje. Todel mes renkame ivairius Jusu pateiktus bendravimo ir (arba) sąveikos duomenis. Ji taip pat suteikia mums galimybę analizuoti duomenis ir vertinti juos statistiniais tikslais.

Slapukai / irankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Loyjoy“ GmbH, Muenster Vokietija. Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.
Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Jei vyksta tiesioginis pokalbis su agentu, pokalbiai ištrinami po 7 dienų. Priklausomai nuo užklausos, pokalbiai gali būti naudojami jūsų užklausai įvykdyti, kaip aprašyta 3.1 skirsnyje (susisiekimas / bendravimas / bendradarbiavimas). Tokiais atvejais atitinkamai taikomas ištrynimo laikotarpis.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Pokalbiu dialogai pokalbiu robote bus automatiškai ištrinti po 365 dienu. Vartotojas turi galimybę anksčiau ištrinti duomenis pokalbiu roboto meniu ir pasinaudoti kitomis privatumo teisemis. Priklausomai nuo pasirinktu tikslu (loterijos, apklausos, naujienlaiškis ir kt.), taikomi atitinkamame kontekste nurodyti duomenu saugojimo laikotarpiai (žr. toliau).

Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuku veikimo trukme: iki 24 menesiu (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.16 HOTJAR

Informacija / tikslas:
Mes naudojame „Hotjar“, kad geriau suprastume savo vartotoju poreikius ir optimizuotume šią paslaugą bei patirti. „Hotjar“ – tai technologine paslauga, kuri padeda mums geriau suprasti vartotoju patirti (pvz., kiek laiko jie praleidžia tam tikruose puslapiuose, kokias nuorodas pasirenka spusteleti, kas vartotojams patinka ir nepatinka ir t. t.), o tai leidžia mums kurti ir prižiureti savo paslaugas atsižvelgiant i vartotoju atsiliepimus. „Hotjar“ naudoja slapukus ir kitas technologijas, kad rinktu duomenis apie musu vartotoju elgesi ir ju irenginius. Ji renka informaciją apie irenginio IP adresą (apdorojamas seanso metu ir saugomas neidentifikuota forma), irenginio ekrano dydi, irenginio tipą (unikalius irenginio identifikatorius), naršykles informaciją, geografinę vietą (tik šalis) ir pageidaujamą kalbą, kuria rodoma musu svetaine. „Hotjar“ irašuose negali buti irašyti Jusu asmens duomenys, pavyzdžiui, prisijungimo prie paskyros ar mokejimo duomenys, nes tekstas yra slopinamas.

„Hotjar“ šią informaciją musu vardu saugo pseudonimizuotame vartotojo profilyje. Ji naudojo slapukus sansui atkurti, o „Hotjar“ pagal sutarti draudžiama parduoti musu vardu surinktus duomenis.

Slapukai / irankiai: B tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5).

Gavejai:

Pagrindinis paslaugu teikejas: „Hotjar Ltd“, Malta

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas:
Mes laikinai saugome savo svetaines lankytoju IP adresus, kad galetume nustatyti susijusius našumo rodiklius (t. y. duomenis, susijusius su tuo, kaip musu programine iranga veikia musu svetaineje) ir stebetume bei sektume programos klaidas. Niekada neturesime prieigos prie šiu IP adresu, jei to nereikes del veiklos ar saugumo. Per trisdešimt (30) kalendoriniu dienu automatiškai ištriname šiuos IP adresus.

„Hotjar“ irašai ištrinami po kiekvieno seanso.

Ši iranki galite išjungti naudodami slapuku nustatymus. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 365 dienu po paskutines sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustate ši svetaine)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. (sutikimas).

2.2.17 FRIENDLY CAPTCHA 

Paskirtis / informacija: 
Ši svetaine tam tikrais atvejais naudoja „Friendly Captcha“, kad automatines programos ir (arba) robotai nenaudotu teksto lauku. Ji padeda palaikyti musu svetaines saugumą ir išvengti ŠLAMŠTO vartotojams. Tai taip pat yra musu teisetas interesas ir ji vykdo musu teisinę prievolę. 

Daugiau informacijos: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Slapukai / irankiai: A tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#2.5). 

Gavejai: 
Pagrindinis paslaugu teikejas: „Friendly Captcha GmbH“, Vokietija.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / pašalinimas: 
IP adresas iš karto po surinkimo bus nuasmenintas. 

Teisinis pagrindas:  
BDAR 6 str. 1 d. c p. (tvarkymas, norint ivykdyti teisinę prievolę);
BDAR 6 str. 1 d. f p. (kai tvarkoma turint pirmiau apibudintą teisetą interesą). 

2.2.18 LinkedIn Insight Tag

Paskirtis / informacija: 
Šioje svetainėje naudojame žymą „LinkedIn Insight Tag“. Žyma „LinkedIn Insight Tag“ renka metaduomenis, pvz., URL, IP adresą, laiko žymą, įrenginio ir naršyklės charakteristikas, kad būtų galima pateikti įžvalgas ir kampanijos ataskaitas. Mes negalime nustatyti jūsų tapatybės naudodami šias ataskaitas. „LinkedIn“ teikia tik ataskaitas ir įspėjimus (kurie neatskleidžia jūsų tapatybės) apie svetainės auditoriją ir skelbimų našumą. Jūs galite valdyti asmens duomenų naudojimą reklamos tikslais per savo „LinkedIn“ paskyros nuostatas.

Daugiau informacijos:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugos teikėjas:  „LinkedIn Ireland Unlimited Company“, Airija

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus.

Ištrynimas / atšaukimas:
Šį įrankį galite išjungti slapuku nustatymuose. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 90 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

2.2.19 „TikTok“ pikselis

Paskirtis / informacija:
Šioje svetainėje naudojamas taip vadinamas socialinio tinklo „TikTok“ pikselis (ES: „TikTok Technology Limited“, Airija ir „TikTok Information Technologies UK Limited“, Jungtinė Karalystė). Tai leidžia dar kartą susisiekti su mūsų svetainės naudotojais, kai lankotės socialiniame tinkle „TikTok“.

Kai tik sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kuriems reikalingas sutikimas, naudodama „TikTok“ pikselį naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su „TikTok“ serveriais. Pikselis gauna informacijos, kad įjungėte tam tikrą mūsų svetainės puslapį arba spustelėjote vieną iš mūsų skelbimų. 

Tada „TikTok“ naudoja šiuos duomenis, kad rodytų tikslinę ir suasmenintą reklamą savo naudotojams ir sukurtų interesais pagrįstus naudotojų profilius. Iš naudotojų surinkti duomenys mums pateikiami anonimiški ir naudojami tik skelbimų veiksmingumui įvertinti.

„TikTok“ taip pat gauna jūsų IP adresą ir kitą informaciją apie naudotojo įrenginį, pvz., rinkodaros identifikatorių, naudojamą įrenginį, aplankytą svetainę ir laiką. „TikTok“ naudoja šiuos duomenis, kad nustatytų mūsų svetainės naudotojus ir susietų savo veiksmus su „TikTok“ naudotojo paskyra. Nuo perdavimo momento „TikTok“ tvarko šiuos duomenis savo atsakomybe. Mes nedarome jokios įtakos tolesniam „TikTok“ vykdomam tvarkymui.

Išsamią informaciją apie tai, kaip „TikTok“ renka, naudoja ir saugo naudojant „TikTok“ pikselį surinktą informaciją, galima rasti „TikTok“ naudotojų privatumo politikoje: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai“.

Gavėjai:
Bendras valdytojas:
Mes drauge su „TikTok Technology Limited“, Airija ir „TikTok Information Technologies UK Limited“, Jungtinė Karalystė („TikTok“) atsakome už duomenų rinkimą ir perdavimą įgyvendinant šį procesą. Tai taikoma šiems tikslams:

matavimas ir įžvalgų ataskaitos;

kūrėjo duomenų ir (arba) įvykių duomenų rinkimas ir perdavimas.

Todėl bendras duomenų tvarkymas neapima šių duomenų tvarkymo operacijų:

·nustatyti ir pagerinti skelbimų aktualumą asmenims;

·optimizuoti „TikTok“ skelbimų pristatymą;

pagerinti naudotojų saugą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant išlaikyti ir pagerinti „TikTok“ produktų ir paslaugų vientisumą.

Mes sudarėme atitinkamą sutartį su „Meta“ dėl bendro valdymo, kurį galima rasti čia: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Šioje sutartyje apibrėžiama atitinkama atsakomybė už BDAR nustatytos prievolės, susijusios su bendru duomenų valdymu, vykdymą.

Duomenų valdytojo ir „TikTok“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis galima rasti čia: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Mes susitarėme su „TikTok“, kad „TikTok“ gali būti naudojamas kaip kontaktinis asmuo įgyvendinant duomenų subjekto teises. Nepažeidžiant šios nuostatos, Duomenų subjektų teisių jurisdikcija nėra ribojama.

Mes perduodame duomenis bendro valdymo srityje, remdamiesi teisėtu interesu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus.

Ištrynimas / atšaukimas:
Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

2.2.20„Awin“ veiksmingos reklamos tinklas

Paskirtis / informacija: 
Mes dalyvaujame AWIN veiksmingos reklamos tinkle. AWIN į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kad galėtų priskirti apsilankymą mūsų svetainėje konkrečiam šaltiniui (vadinamosios partnerių nuorodos). Patalpinus šiuos slapukus, galima išmatuoti reklamos kampanijos sėkmę, o atitinkamus atsiskaitymus atlikti tinklo sistemoje. Kitaip tariant, slapuke patalpinama informacija apie tai, kada įrenginys paspaudė tam tikrą reklaminę laikmeną. AWIN taip pat renka informaciją apie naudotojo įrenginį, pvz., operacinę sistemą ir naudojamą naršyklę.

Slapukai / įrankiai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai / įrankiai

Gavėjai: 
Pagrindinis paslaugos teikėjas:  AWIN AG, Berlynas, Vokietija

Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė buvo taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovėms, kurioms taikomas sprendimas dėl tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas dėl tinkamumo. Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavėjai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavėjus.

Ištrynimas / atšaukimas:
Šį įrankį galite išjungti slapukų nustatymuose. Slapukų nustatymus rasite pagrindinio puslapio apačioje.

Slapuko naudojimo laikas: iki 5 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)

3. KITOS SIULOMOS PASLAUGOS (PRIJUNGTIES IR ATJUNGTIES REŽIMU)

Be naudojimosi musu svetaine, mes siulome ivairias kitas paslaugas, del kuriu mes tvarkome Jusu asmens duomenis (taip pat ir neprisijungus).

Priešingai nei nurodyta 1.2 punkte (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.2), kai kuriais atvejais bendrove „Beiersdorf“ yra toliau siulomu paslaugu, kurios jau buvo ivardytos kaip komunikacijos dalis, valdytoja. Jei daroma nuoroda i šios privatumo politikos skirsnius, pvz., naudojant nuorodą, o valdytojas jau yra nurodytas, pvz., el. laiško ar kampanijos korteles parašo apačioje, šis asmuo yra valdytojas pagal BDAR 4 str. Nr. 7.

3.1 RYŠIAI / BENDRAVIMAS / BENDRADARBIAVIMAS

Paskirtis / informacija:  
Bendraujant ir (arba) bendradarbiaujant su mumis, pvz., el. paštu ar per kontaktinę formą musu svetaineje, duomenu mainu platformoje, nesvarbu, ar tai butu, pvz., vartotojo, testuojančio asmens, verslo partnerio ar kliento duomenys, Jusu pateikti duomenys (el. pašto adresas, jei taikoma, vardas, pavarde ir telefono numeris arba pokalbio metu pateikti asmens duomenys) bus saugomi ir tvarkomi, pvz., atsakant i Jusu klausimus, užklausas arba verslo korespondencijos tikslais.

Bendradarbiavimo su tiekejais srityje mes igyvendinome vidini vertinimo procesą, kuriuo, atsižvelgiant i musu teisetą interesą, siekiama pagerinti verslo santykius ir parengti veiksmu planą. Paprastai mes tvarkome informaciją tik apie imonę, tačiau išvadas apie Jus, kaip kontaktini asmeni, galima daryti, jei bendravimas su tiekejais tikrinamas atsižvelgiant i atsakymo laiką, patikimumą ir skaidrumą.

Kai kreipiates i mus telefonu kaip vartotojas, galime Jusu paklausti, ar galime irašyti telefono pokalbi kokybes užtikrinimo ir mokymo priemoniu tikslais. Jei sutiksite irašineti, mes tvarkysime visą informaciją, kuria Jus dalijates su mumis pokalbio metu (bendravimo turini, galbut ir neskelbtinus (sveikatos) duomenis, taip pat Jusu telefono numeri ir kitus asmens duomenis).

Tvarkydami duomenis, atsirandančius bendraujant, mes turime teisetą interesą tvarkyti duomenis pagal teisinius reikalavimus vidinei patikrai atlikti arba pagal atitinkamą bendravimo užklausą.

Jūsų asmens duomenis būtina pateikti norint įvykdyti sutartį arba situaciją, panašią į sutartį. Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jei jūsų asmens duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis aprašyta paslauga. 

Gavejai ir šaltiniai:
Kovojant su terorizmu, pagal istatymą esame isipareigoję vykdyti patikrinimą pagal sankciju sąrašus. Todel taip pat tvarkome Jusu duomenis, kad igyvendintume teisinius reikalavimus del patikrinimo pagal tuos sąrašus. Be to, Jusu duomenis tvarkome „Beiersdorf Group“ nusikalstamu veiku bei kitu nusižengimu prevencijos ir tyrimo, rizikos vertinimo ir kontroles, vidines komunikacijos ir atitinkamais administraciniais tikslais. Jei susijusi imone praneša apie poreiki dirbti su Jumis kaip tiekeju, mes pasidalysime savo darbo su Jumis patirtimi su susijusia imone.

Jei esate verslo partneris, palyginsime Jusu duomenis su paskelbtais klaidinančiu tiekeju sąrašais (pvz., Pasaulio intelektines nuosavybes organizacijos ir „Bundesanzeiger Verlag GmbH“ ispejamaisiais sąrašais), kad butu galima priimti pagristą sprendimą del galimu mokejimu. Taip pat reguliariai tikriname Jusu kreditingumą tam tikrais atvejais (pvz., sudarant sutartis). Musu teisetas interesas yra iki minimumo sumažinti finansinę riziką. Šiuo tikslu bendradarbiaujame su kredito agenturomis, iš kuriu gauname reikiamus duomenis. Šiuo tikslu perduodame Jusu vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis kredito agenturoms.

Jei esate verslo klientas arba partneris, gali reiketi perduoti Jusu asmens duomenis busimiems pirkejams kaip imones sandorio dali. Atliekant išsamu patikrinimą paprastai tvarkomi nuasmeninti duomenys. Tačiau konkrečiais atskirais atvejais gali reiketi tvarkyti asmens duomenis. Musu teisetas interesas yra ivykdyti bendroves sandori.

Be to, perduodame duomenis šiems gavejams:

 • klientu / vartotoju paslaugu teikejai;
 • platformos / prieglobos paslaugu teikejas.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo. Be to, platformos ir (arba) prieglobos paslaugu teikejo buvo patvirtintos privalomos imones taisykles.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / prieštaravimas:
Mes ištriname šiame kontekste atsiradusius duomenis, kai ju saugoti nebereikia, išskyrus atvejus, kai yra istatymais nustatytu saugojimo isipareigojimu arba reikia laikytis senaties terminu.

Vartotoju užklausu atveju, naudojantis musu vidine vartotoju valdymo priemone, asmens duomenys paprastai bus ištrinti po vieneriu metu, jei netaikomi jokie kiti teiseti saugojimo laikotarpiai. Išimties tvarka duomenys saugomi ilgiau, jei jie reikalingi teisiniams ieškiniams pareikšti, vykdyti ar ginti.

Skambučiu irašai saugomi ne ilgiau nei 90 dienu.

Galite prieštarauti šiems procesams pagal 4 punkto reikalavimus (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#4).

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. a p. kartu su BDAR 9 str. 2 d. a p. (sutikimas: telefono irašas);

BDAR 6 str. 1 d. a p. (kai duomenys tvarkomi pagal sutarti arba i sutarti panašioje situacijoje);

BDAR 6 str. 1 d. c p. (kai reikia tvarkyti vykdant teisinę prievolę);

BDAR 6 str. 1 d. f p. (kai tvarkoma turint pirmiau apibudintą teisetą interesą).

3.2 KAMPANIJOS (PVZ., TOTALIZATORIAI, PRODUKTU TESTAI)

Paskirtis / informacija:
Kai dalyvaujate loterijoje ar panašiose kampanijose, mes naudojame asmeninę informaciją, kurią pateikiate vykdyti reklamos kampaniją. Daugiau informacijos apie tikslus rasite atitinkamose kampanijos sąlygose.

Jūsų asmens duomenis būtina pateikti norint įvykdyti sutartį arba situaciją, panašią į sutartį. Jūs neprivalote pateikti savo asmens duomenų. Jei jūsų asmens duomenys nebus pateikti, negalėsite naudotis aprašyta paslauga.

Gavejai:
- platformos / prieglobos paslaugu teikejas;

-vartotoju paslaugu teikejas;

- siuntimo paslaugu teikejas (pvz., meginiu, prizu siuntimas);

- išores agenturos, teikiančios paramą kampanijoms;

- mokėjimo paslaugų teikėjas (pvz., pinigų grąžinimas).

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo. Be to, platformos ir (arba) prieglobos paslaugu teikejo buvo patvirtintos privalomos imones taisykles.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas:
Jusu duomenys bus ištrinti po galutinio kampanijos apdorojimo (žr. dalyvavimo sąlygas), nebent tai prieštarautu istatymu numatytoms saugojimo pareigoms ar apribojimu nuostatoms.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. b p. (i sutarti panaši situacija).

3.3 PAŠTO SIUNTOS

Paskirtis / informacija:
Kaip pasirinktas klientas, verslo partneris, testuojantis asmuo ir (arba) vartotojas, taip pat gausite iš musu paštu (laišku) individualią informaciją apie produktus, pasiulymus, naujienas ir produktu pavyzdžius.

Tai ypatinga tiesiogines rinkodaros forma, kuri taip pat yra musu teisetas interesas ir didina lojalumą, suteikdama aukščiau nurodytiems asmenims išskirtinę informaciją.

Gavejai:
- platformos / prieglobos paslaugu teikejas;

- ryšiu paslaugu teikejas;

- siuntimo paslaugu teikejas.

Informacija gali buti perduodama i trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemone buvo parengtos standartines sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Trečiosioms šalims ir (arba) bendrovems, kurioms taikomas sprendimas del tinkamumo, taip pat taikomas sprendimas del tinkamumo. Be to, platformos ir (arba) prieglobos paslaugu teikejo buvo patvirtintos privalomos imones taisykles.  Norėdami gauti daugiau informacijos (pvz., garantijų kopiją), galite su mumis susisiekti 1.2 skirsnyje nurodytais kontaktais.

Daugiau informacijos gavejai ras 1.4 skirsnyje apie bendruosius gavejus. (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#1.4).

Ištrynimas / prieštaravimas:
Jusu duomenys bus ištrinti, kai tik atsisakysite prenumeratos, nebent tai prieštarautu teisetoms saugojimo prievolems ar apribojimu nuostatoms. Prenumeratos galite atsisakyti ar neprieštarauti tolesniems pašto siuntimams, kaip nurodyta laiške arba skirsnyje „Prieštaravimas“ toliau (https://www.nivea.lt/prekes-zenklas-ir-bendrove/privatumo-politika#4). Be to, mes automatiškai pašalinsime Jusu asmens duomenis ne veliau kaip po 24 menesiu neaktyvumo (pvz., kai nenaudosite išsiustu kuponu).

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 d. f p. (teisetas interesas).

4. PRIEŠTARAVIMAS ARBA JUSU SUTIKIMO DEL ASMENS DUOMENU TVARKYMO ATŠAUKIMAS

Jei suteikete sutikimą (GDPR 6 str. 1 d.), galite bet kada ji atšaukti. Toks atšaukimas daro itaką Jusu asmens duomenu tvarkymo leistinumui po to, kai pateikiate ji mums.

Jei Jusu asmens duomenu tvarkymas grindžiamas interesais (GDPR 6 str. 1 d. f p.), galite prieštarauti duomenu tvarkymui. Tai atvejis, kai tvarkymas nera butinas, ypač siekiant ivykdyti sutarti su Jumis, kurią mes apibudinome funkciju / paslaugu aprašyme. Igyvendinant tokius prieštaravimus, prašome paaiškinti priežastis, kodel neturetume tvarkyti Jusu asmens duomenu, kaip anksčiau. Jei pateiksite pagristu prieštaravimu, mes išnagrinesime padeti ir sustabdysime arba pakeisime duomenu tvarkymą arba nurodysime, kad Jusu priežastys yra itikinamos, kuriomis remiantis mes tęsime tvarkymą.

Žinoma, Jus galite bet kada prieštarauti Jusu asmens duomenu tvarkymui reklamos ir duomenu analizes tikslais. Galite pranešti mums apie savo prieštaravimus naudodami minetus duomenu valdytojo kontaktinius duomenis.

 

Pareiškimo del asmens duomenu apsaugos busena: 05.2024.