Privatumo politika

MUMS RŪPI TAVO DUOMENŲ APSAUGA!

Savo Privatumo politikoje padarėme pakeitimų, kurių tikslas – užtikrinti daugiau skaidrumo, kokius duomenis saugome ir kodėl jie yra būtini užtikrinti geriausias galimas mūsų teikiamas paslaugas. Pakeitimai ypač susiję su asmens duomenų profiliavimo ir tvarkymo taisyklėmis.

Siekiame visą laiką gerinti mūsų paslaugas ir procedūras bei apsaugoti asmens duomenis, todėl ši Privatumo politika gali keistis. Dėl to rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šį dokumentą ir sužinoti, ar kas nors pasikeitė.

NIVEA ne tik prižiūri ir rūpinasi tavo oda. Taip pat daug dėmesio skiriame tavo asmens duomenų apsaugai. Gerbiame tavo privatumą ir norime, kad duomenų apsaugos klausimais pasitikėtum mumis tiek pat, kiek ir pasitiki odos priežiūros atveju. Visada aiškiai pranešame, kam mums reikalingi tavo duomenys ir kaip ilgai juos saugome.

1. Bendra informacija
            1.1. Asmens duomenų tvarkymas
            1.2. 
Duomenų valdytojas
            1.3. Duomenų subjektų teisės
            1.4. Duomenų atskleidimas institucijoms
            1.5. Asmens duomenų gavėjai
2. Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas, kai lankotės mūsų tinklalapyje
            2.1 Slapukai (angl. cookies)
                        2.1 Cookies (st küpsised)

                        2.1.1 Būtinieji slapukai (A tipo)

                        2.1.2 Funkciniai ir našumo slapukai (B tipo)

                        2.1.3 Sutikimu grindžiami slapukai (C tipo)

                        2.1.4 Visų slapukų valdymas ir šalinimas

                        2.1.5 „Consentmanager“ CMP – Centrinė slapukų valdymo platforma

            2.2 Tinklo analizė

                        2.2.1 „Google Analytics“

                        2.2.2 A/B testavimas

            2.3 Socialiniai įskiepiai

            2.4 „Social Login“

            2.5 Vaizdo įrašai „YouTube“ portale

            2.6 Interneto rinkodara

                        2.6.1 „Google Ads“ (anksčiau – „Google Adwords“)

                                   2.6.1.1 „Google Adwords“ konversija

                                   2.6.1.2 „Google“ pakartotinė rinkodara

                        2.6.2 „Campaign Manager“ (anksčiau – „Doubleclick“)

                        2.6.3 „Adform“

                        2.6.4 (Svetainė) „Facebook Custom Audiences“ („Facebook Pixel“)

            2.7„Google Tag Manager“

            2.8 Kampanijų / naujienlaiškių / lojalumo programų iškylantieji pranešimai

            2.9 Captcha

3. Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus)

            3.1 Kitos siūlomos paslaugos (prisijungus ir atsijungus)

            3.2 Kampanijos (pvz., loterijos, produktų tyrimai, bandymai)

            3.3 Vertinimai ir apžvalgos

            3.4 Tyrimai

4. Nesutikimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, arba sutikimo atšaukimas

5. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

6. Duomenų saugumas

7. Atnaujinimai ir pakeitimai

1. BENDRA INFORMACIJA

Šios privatumo politikos tikslas yra pateikti Jums informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai naudojatės mūsų svetaine ir susijusiomis paslaugomis. Ši privatumo politika taikoma visoms svetainėms ar paslaugoms, kurios susijusios su šia privatumo politika.


1.1. Asmens duomenų tvarkymas
Asmens duomenys, kaip apibrėžta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnyje, – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, pvz., vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas ir pan.


1.2. Duomenų valdytojas
Subjektas, atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 7 punkte: „NIVEA Polska sp. Z o.o.“, kurios buveinė yra Poznanėje, adresas: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań.(žr. mūsų poraštę).
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: telefono numeris: +48 61 87 46 100 arba duomenų valdytojo pašto adresas ido[at]beiersdorf.com, adresuoti „duomenų apsaugos pareigūnui“.


1.3. Duomenų subjektų teisės
Kaip duomenų subjektai, su kuriais susijęs duomenų tvarkymas, pagal teisės aktų nuostatas Jūsų turite šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:
• Teisę susipažinti su duomenimis;
• Teisę reikalauti ištaisyti ir ištrinti duomenis;
• Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
• Teisę į duomenų perkeliamumą; ir 
• Teisę nesutikti. 
Be to, Jūsų turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. 
Įgyvendindami anksčiau minėtas teises galime prašyti Jūsų pateikti asmens tapatybės dokumentą. Daugiau informacijos, kaip tvarkome Jūsų duomenis, pateikiama 3 punkte. 


1.4. Duomenų atskleidimas institucijoms
Esant teisinei prievolei, pasiliekame teisę atskleisti Jūsų duomenis, jeigu privalome juos pateikti kompetentingoms ar teisėtvarkos institucijoms. 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė).

1.5. Asmens duomenų gavėjai
Sukauptus duomenis perduodame, kad jie būtų tvarkomi, atitinkamiems „Beiersdorf“ grupės susijusių subjektų vidaus departamentams ar išorės paslaugų teikėjams, duomenų tvarkytojams, su kuriais pasirašytos sutartys, rangovams (pvz., prieglobos teikėjams, turinio valdymo sistemą tvarkantiems subjektams, skambučių centro paslaugų teikėjams, klientų (vartotojų) valdymo paslaugų teikėjams, rinkodaros agentūroms, pašto paslaugų operatoriams, transporto paslaugas teikiantiems subjektams, vartotojų duomenų tvarkymo, duomenų bazės, tiekėjų vertinimo paslaugų teikėjams), atsižvelgdami į būtinus tikslus (pvz., svetainės (taikomosios programos) pateikimas ir jos turinio konfigūravimas, skelbimas svetainėje, kontaktų nustatymas, verslo korespondencija, klientų aptarnavimas, individualios konsultacijos, pašto siuntų siuntimas, kampanijų vykdymas, reklamos priemonių vykdymas). Prieglobos ar platformos teikėjai gali susipažinti su duomenimis iš trečiųjų šalių (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių). Kaip tinkama duomenų apsaugos priemonė, sutikome dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal BDAR 46. Daugiau informacijos šia tema pateikiama čia: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_lt

Jūsų duomenys perduodami į mūsų klientų valdymo platformą, kurią taip pat gali pasiekti mūsų paslaugų teikėjai, kad galėtų teikti naujienlaiškių techninį palaikymą ir diegimą. NIVEA naudojasi profesionalių išorės subjektų palaikymu naujienlaiškiams siųsti ir analizuoti. Tokius bendradarbiaujančius subjektus vadiname Jūsų asmens duomenų gavėjais, nes jie gali su jais susipažinti teikdami savo paslaugas. Jūsų asmens duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos – tai patikimi mūsų partneriai: rinkodaros agentūra, informacinių technologijų įmonės, reklamos agentūros, masinių siuntų paslaugą teikiantys subjektai ir prieglobos įmonė. Visos nurodytos duomenų gavėjų kategorijos veikia tik mūsų nurodymu ir naudoja Jūsų asmens duomenis tik mūsų naujienlaiškių paslaugai įgyvendinti. Šios įmonės susijusios su mumis sutartimis ir neturi galimybių įgyvendinti kitų tikslų, naudodamos Jūsų duomenis. 

Be to, NIVEA gali teikti Jūsų asmens duomenis taip pat kitiems subjektams, jeigu tokia prievolė numatyta teisės aktų nuostatose.
Kad būtų galima suteikti duomenų subjekto asmens duomenis, pavyzdžiui, kai perduodami duomenys jungiantis iš mūsų svetainės prie trečiosios šalies prižiūrimos svetainės ar socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ ar „Twitter“, visada būtina gauti aiškų tavo sutikimą.
Mes kruopščiai atrenkame išorės paslaugų teikėjus, jiems suteikiami įgaliojimai, juos įpareigoja mūsų instrukcijos ir jie yra reguliariai tikrinami.  

Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti tretiesiems asmenims, kai su savo partneriais siūlome akcijas, loterijas, sutartis ar panašias paslaugas. Kita informacija gali būti gaunama pateikus duomenis arba toliau pateiktame paslaugų aprašyme. 
Asmens duomenų gavėjai taip pat buvo tinkamai nurodyti kiekvienoje šios Privatumo politikos dalyje.

2. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS, KAI LANKOTĖS MŪSŲ TINKLALAPYJE

Kai lankotės arba naudojate mūsų tinklalapį tik informacijos tikslais, pvz., nesiregistruojate ir neteikiate mums informacijos kitu būdu, renkame tik asmens duomenis, kuriuos mūsų serveriui pateikia Jūsų naršyklė, šie duomenys būtini dėl techninių priežasčių, kad būtų galima rodyti mūsų svetainę ir užtikrinti stabilumą bei saugumą.
Surinktus duomenis perduodame apdoroti atitinkamoms vidaus tarnyboms ir kitiems susijusiems „Beiersdorf“ grupės subjektams ar išorės paslaugų teikėjams, rangovams (pvz., teikiantiems prieglobą, tvarkantiems turinio valdymo sistemą), vadovaudamiesi būtinais tikslais (rodyti svetainę ir konfigūruoti jos turinį). 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas). 


2.1 Slapukai (angl. cookies)
Be anksčiau nurodytų duomenų, slapukai ar kiti technologiniai sprendimai (toliau – „slapukai“) naudojami Jūsų kompiuteryje, kai lankotės ar naudojatės mūsų svetaine. Slapukai – nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų naršyklė saugo Jūsų įrenginyje, kad išsaugotų konkrečią informaciją ar vaizdo failus, pvz., pikselius. Kitą kartą lankantis mūsų svetainėje, kai naudojate tą patį įrenginį, slapukuose saugoma informacija perduodama mūsų svetainei („lankomos svetainės slapukai“) ar kitam tinklalapiui, kuriam priklauso slapukai („Trečiųjų asmenų slapukai“).  


Iš saugomos ir grąžinamos informacijos svetainė atpažįsta, kad jau įėjote ir aplankėte ją per savo naršyklę, naudojamą Jūsų įrenginyje. Šią informaciją naudojame, kad galėtume kurti ir rodyti svetainę optimaliai, pritaikius pagal Jūsų pageidavimus. Šiuo atžvilgiu Jūsų įrenginyje identifikuojami tik patys slapukai. Kitais atvejais Jūsų asmens duomenys išsaugomi tik gavus aiškų sutikimą arba jeigu tai yra besąlygiškai būtina, kad būtų galima naudotis  siūlomomis paslaugomis, kuriomis Jūs atitinkamai naudojatės.  


Šioje svetainėje naudojami šie slapukai, kurių taikymo sritis ir 
funkcijos aiškinamos toliau:
• Techniniai slapukai (A tipo)
• Svetainės veikimo ir funkciniai slapukai (B tipo)
• Sutikimu (pvz., rinkodaros) grindžiami slapukai (C tipo)
Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje įdiegtų priemonių aprašyme konfigūruojamų ir naudojamų slapukų tipus galite rasti šioje privatumo politikoje. 
Jei šioje žiniatinklio svetainėje naudojama slapukų tvarkymo platforma, joje taip pat galite rasti informacijos.
2.1.1 Techniniai slapukai (A tipo)
Techniniai slapukai užtikrina funkcijų, be kurių negalėtumėte tinkamai naudotis mūsų svetaine, veikimą.
Šiuos slapukus naudojame tik mes. Tai reiškia, kad visi tokiuose slapukuose saugomi duomenys grąžinami mūsų svetainei. 
Techniniai slapukai naudojami, pavyzdžiui, užtikrinti, kad būdami registruotas vartotojas liktumėte prisijungę, kai einate į įvairius mūsų svetainės tinklalapius, todėl Jums nereikia iš naujo suvesti savo vartotojo vardo, jungiantis prie naujos svetainės.
Naudoti techniniai slapukai mūsų svetainėje galima negavus Jūsų sutikimo. Dėl šios priežasties techniniai slapukai negali būti įjungiami ar išjungiami individualiai. Vis dėlto Jūs bet kuriuo metu galite išjungti slapukus savo naršyklėje (žr. toliau).
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (situacija, panaši į sutartį)


2.1.2 Svetainės veikimo ir funkciniai slapukai (B tipo)
Funkciniai slapukai suteikia galimybę mūsų interneto svetainei saugoti jau pateiktą informaciją (pvz., užregistruotą vardą ar pasirinktą kalbą) ir remiantis šia informacija jums pasiūlyti patobulintas ir labiau asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie slapukai renka ir saugo tik pseudonimais apsaugotą informaciją, todėl jie negali stebėti jūsų veiksmų kitose interneto svetainėse.
Našumo slapukai renka informaciją apie tai, kaip mūsų svetainė naudojama, kad būtų galima pagerinti jos patrauklumą, turinį ir funkcijas. Šie slapukai padeda mums, pavyzdžiui, nustatyti, ar ir kurie mūsų svetainės tinklalapiai lankomi, taip pat koks turinys ypač domina vartotojus. Ypač fiksuojame apsilankymų svetainėje skaičių, lankomų tinklalapių skaičių, mūsų svetainėje praleistą laiką, lankomų svetainių eiliškumą, kokie paieškos raktažodžiai atvedė Jus pas mus, šalį, regioną ir, jeigu susiję, miestą, iš kurio jungiamasi, taip pat mūsų svetainę lankyti naudojamų mobiliųjų įrenginių nuošimtį. Taip pat fiksuojame kompiuterio pelės judesius, paspaudimus ir slinkimą, kad suprastume, kurios mūsų svetainės sritys ypač domina vartotojus. Pagal tai galime tiksliau pritaikyti mūsų svetainės turinį pagal mūsų vartotojų poreikius ir optimizuoti mūsų pasiūlymą. Jūsų kompiuterio adresas, kuris perduodamas techniniais sumetimais, yra bendra informacija, automatiškai anonimizuojamas, ir neleidžia daryti kokių nors išvadų apie individualųjį vartotoją.  

Funkciniai ir veikimo slapukai yra vadinamieji „griežtai būtini“ slapukai, kaip apibrėžta E. privatumo direktyvoje 2002/58/EB, kuriems nereikia sutikimo.
Bet kuriuo metu galite pritaikyti slapukų parinktis 
čia (įjungti ar išjungti).
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas).


2.1.3 Sutikimu grindžiami slapukai (C tipo)
Slapukai, kurie nėra techniniai slapukai (A tipo) ir Svetainės veikimo ir funkciniai slapukai (B tipo), naudojami gavus aiškų Jūsų sutikimą, pvz., rinkodaros slapukai.
Pasiliekame teisę naudoti informaciją, gautą naudojant slapukus iš anoniminės mūsų svetainės lankytojų elgsenos analizės, kad rodytume konkrečią mūsų parinktų produktų reklamą mūsų svetainėse. Tikimės, kad Jūs, kaip vartotojai, gausite naudos iš šio sprendimo, nes rodome skelbimus ar turinį, kuris, mūsų nuomone, atitinka Jūsų interesus, atsižvelgiant į Jūsų elgseną tinkle. Taigi galite matyti mažiau atsitiktinių reklamų ar turinio, kurie gali Jus mažiau dominti. 
Rinkodaros slapukai priklauso reklamą tvarkantiems išorės asmenims (trečiųjų asmenų slapukai) ir naudojami informacijai apie vartotojų lankomas svetaines rinkti, kad būtų galima vartotojui sukurti profiliuotą reklamą.
Nesutikimas (atsisakymas) naudoti interneto reklamoje naudojamus slapukus 
Taip pat Jūs galite valdyti daugelio subjektų slapukus, kurie naudojami interneto reklamoje, daugelyje šalių savireguliavimo sumetimais sukurtomis vartotojų priemonėmis, pvz., JAV 
JAV https://www.aboutads.info/choices/ ar Europos Sąjungos
 http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. 

Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, galiosiantį ateityje, naudoti sutikimu grindžiamus slapukus atitinkamai nustatę savo slapukų  (C tipo) parinktis. 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimo).


2.1.4 Visų slapukų valdymas ir šalinimas
Galite savo naršyklę nustatyti taip, kad slapukai nebūtų saugomi Jūsų įrenginyje ir kiekvieną kartą prieš įjungiant slapukus būtų teiraujamasi Jūsų sutikimo.  Galite bet kada pašalinti slapukus, kurie buvo vėl įjungti. Kaip tai veikia, galite išsamiai sužinoti savo naršyklės „Help (Pagalba)“ skyriuje. 
Prašome atkreipti dėmesį, kad išjungus slapukus, gali būti ribojamos mūsų svetainės funkcijos. 

 

2.1.5 „Consentmanager“ CMP – Centrinė slapukų valdymo platforma

Paskirtis / informacija:

Šioje svetainėje naudojama sutikimų valdymo priemonė „consentmanager“ (www.consentmanager.net), skirta gauti sutikimą tvarkyti duomenis ir naudoti slapukus ar panašias funkcijas. Naudodamiesi „consentmanager“ turite galimybę duoti sutikimą dėl tam tikrų mūsų svetainės funkcijų, pavyzdžiui, išorinių elementų integravimo, srautinio turinio integravimo, statistinės analizės, matavimo ir personalizuotos reklamos tikslais. Naudodamiesi „consentmanager“ galite duoti arba atsisakyti duoti sutikimą visoms funkcijoms arba duoti sutikimą atskiriems tikslams ar atskiroms funkcijoms. Nustatymus, kuriuos atlikote, vėliau taip pat galite pakeisti. „consentmanager“ integravimo tikslas – leisti mūsų svetainės naudotojams nuspręsti dėl pirmiau minėtų dalykų ir, toliau naudojantis mūsų svetaine, pasiūlyti galimybę pakeisti jau atliktus nustatymus. Naudojant „consentmanager“ tvarkomi asmens duomenys ir informacija iš naudojamų galutinių įrenginių, pavyzdžiui, IP adresas.

Tvarkydama duomenis, „consentmanager“ padeda mums vykdyti teisines prievoles (pvz., prievolę pateikti įrodymus). Mūsų interesas tvarkant duomenis yra saugoti naudotojo nustatymus ir pageidavimus, susijusius su slapukų ir kitų funkcijų naudojimu. „Consentmanager“ saugo jūsų duomenis tol, kol jūsų naudotojo nustatymai yra aktyvūs.

Naudojami slapukai: A tipas.

Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai

Gavėjai:

Surinktus duomenis perduodame tiesiogiai susijusiems vidiniams padaliniams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf Group“ įmonėms arba išoriniams paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., prieglobos, analizės, pagalbos paslaugų teikėjams), atsižvelgiant į reikiamus įgyvendinti tikslus (kad būtų galima teikti sutikimo dėl slapukų valdymo priemonę). Pagrindinis paslaugų teikėjas – „Consentmanager AB“, Švedija.

Panaikinimas:

Duomenys bus ištrinti po 13 mėnesių. Jūsų pasirinkimas (sutikimas / nustatymas)

bus saugomas vienerius metus ir jį galite peržiūrėti čia [nuoroda į slapukų nustatymų puslapį]. Savo pasirinkimą visada galite panaikinti ištrindami slapukus naršyklėje.

Teisinis pagrindas:

BDAR 6 str. 1 dalies b punktas (į sutartį panaši situacija)

BDAR 6 str. 1 dalies c punktas (kai reikia tvarkyti vykdant teisinį įsipareigojimą)
2.2 Tinklo analizė


2.2.1 „Google Analytics“

Paskirtis / Informacija:
Šioje svetainėje naudojama įmonės „Google Ireland Ltd.“ („Google“) interneto analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ konfigūraciją pakeitėme taip, kad ji veiktų tik kaip matavimo funkcija, išskyrus atvejus, kai duotas atskiras sutikimas dėl papildomų reklamos funkcijų. „Google Analytics“ naudoja tam tikro pavidalo slapukus, kurie saugomi vartotojo kompiuteryje ir suteikia galimybę analizuoti, kaip naudojama mūsų svetainė. „Google Analytics“ nustatomi matavimo slapukai yra pirmosios šalies slapukai, o tai reiškia, kad duomenų subjektų slapukų vertės kiekvienam klientui bus skirtingos (t. y. nėra vieno „Google Analytics“ slapuko ID, kuris būtų naudojamas visose svetainėse, naudojančiose „Google Analytics“). Slapuko sukuriama informacija apie šios svetainės naudojimą paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV, kuriame saugoma.


Norėtume paaiškinti, kad „Google Analytics“ šioje svetainėje papildytas kodu „gat._anonymizelp();“, kad būtų užtikrinamas anoniminis IP adresų fiksavimas (vad. IP maskavimas). Anonimizuojant IP adresą šioje svetainėje „Google“ sutrumpina vartotojo IP adresą ES ir Europos ekonominės erdvės sutarties valstybėse. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas perduodamas į „Google“ serverį JAV ir ten trumpinamas.


Sukauptą informaciją „Google“ naudoja mūsų vardu analizuoti, kaip naudojama ši svetainė, ir kurti ataskaitas apie lankytojų srautus svetainėse bei teikti papildomas paslaugas, susijusias su svetainės lankymu ir naršymu internete. Naršyklės siunčiamas IP adresas, naudojant „Google Analytics“, nėra siejamas su kitais „Google“ duomenimis.

Kad galėtume analizuoti ir reguliariai tobulinti savo žiniatinklio svetainės naudojimą, naudojame „Google Analytics“. Gautus statistinius duomenis galime naudoti savo pasiūlymui tobulinti ir užtikrinti, kad jis jums, kaip vartotojui, būtų patrauklesnis. Be to, gauname informacijos apie savo svetainės funkcines ypatybes (pavyzdžiui, kad galėtume nustatyti naršymo problemas).

„Google Analytics“ konfigūracijoje pasirūpinome, kad „Google“ gautų šiuos duomenis, kaip tvarkytoja, todėl jai draudžiama juos naudoti savo tikslais. „Google Analytics“ reklamavimo funkcijų“ konfigūracija su tuo nesusijusi, ji apibūdinama atitinkamame paskesniame skirsnyje, jei ji taip pat yra naudojama šioje žiniatinklio svetainėje.  

Naudojami slapukai: B tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.

Gavėjai:

Informacija apie trečiuosius asmenis: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija,. „Google Analytics“ paslaugų sąlygos 
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Bendroji „Google Analytics“ saugumo ir privatumo taisyklių apžvalga  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, taip pat „Google“ privatumo politika https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kad galėtume naudoti tinkamą apsaugos priemonę, susitarėme dėl standartinių sutartinių punktų pagal BDAR 46 straipsnį. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Kiti gavėjai Surinktus duomenis perduodame tiesiogiai susijusiems vidiniams padaliniams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf Group“ įmonėms arba išoriniams paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., platformos, prieglobos, pagalbos ir analizės paslaugų teikėjams), atsižvelgiant į reikiamus įgyvendinti tikslus (kai reikia atlikti analizes). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (nepriklausančios Europos ekonominei erdvei) gautų asmens duomenų. Kad galėtume naudoti tinkamą apsaugos priemonę, su tais teikėjais susitarėme dėl standartinių sutartinių punktų pagal BDAR 46 straipsnį. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Panaikinimas / Prieštaravimas:

„Google Analytics“ galite išaktyvinti slapukų nustatymuose čia.   
Vartotojas, keisdamas naršyklės parinktis, gali neleisti, kad būtų saugomi slapukai. Be to, vartotojas, parsisiuntęs ir įdiegęs savo naršyklėje 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en svetainėje pateikiamą įskiepį, gali neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, susijusių su slapukų sukurtos svetainės lankymu (įskaitant IP adresą), ir juos tvarkyti.

Naudojami slapukai ilgiausiai saugomi iki 12 mėnesių.

Duomenys ilgiausiai saugomi iki 26 mėnesių.

Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas).


2.2.2 A/B testavimas 

Paskirtis / Informacija:
Šioje svetainėje taip pat analizuojama vartotojų elgsena, naudojant vad. A/B testus. Vartotojui galime savo svetaines pateikti šiek tiek skirtingo turinio, atsižvelgiant į profilio priskyrimo būdą. Tai padeda analizuoti ir reguliariai tobulinti mūsų paslaugas ir daryti patrauklesnes vartotojui.
Slapukai saugomi kompiuteryje, kad būtų galima atlikti tokią analizę. Tokiu būdu renkama informacija saugoma tik serveryje [Vokietijoje]. Vartotojas, keisdamas naršyklės parinktis, gali neleisti, kad būtų saugomi slapukai.

Prieš atliekant analizę IP adresai toliau apdorojami sutrumpinti, todėl galima išvengti tiesioginio asmeninio ryšio. Vartotojo naršyklės siunčiamas IP adresas nėra siejamas su kitais mūsų renkamais duomenimis.

Naudojami slapukai: B tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. Slapukų skirsnį.

Gavėjai:

Informaciją apie asmens duomenų apsaugą galima gauti iš ES įsikūrusio analizės paslaugų išorės teikėjo.

Panaikinimas / Prieštaravimas:
Naudojami slapukai ilgiausiai saugomi iki 2 metų (taikoma tik slapukams, kurių parinktys nustatomos šioje svetainėje).
Duomenys ilgiausiai saugomi iki 25 mėnesių.
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas).


2.3 Socialiniai įskiepiai
Mūsų svetainėse naudojami socialinių tinklų socialiniai įskiepiai („įskiepiai“), ypač „Facebook“, kurio svetainę facebook.com tvarko „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV, „Dalintis“ ar „Dalintis su draugais“. „Facebook Ireland Limited“, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Airija, yra atsakinga už Facebook.com Europoje. Įskiepiai paprastai žymimi „Facebook“ logotipu.
Be „Facebook“ mes naudojame papildinius iš „Twitter“ (paslaugų teikėjas: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) ir „Pinterest“ (paslaugų teikėjas: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Duomenų apsaugos sumetimais sąmoningai nusprendėme mūsų svetainėse nenaudoti socialinių portalų tiesioginių įskiepių. Vietoj jų naudojame „Shariff“ sprendimą. Naudodami „Shariff“ galime patys nustatyti, ar ir kokie duomenys perduodami atitinkamo socialinio tinklo valdytojui. Dėl šios priežasties, vartotojui įėjus į mūsų svetainę, duomenys nėra automatiškai siunčiami į socialinius tinklus, pvz., „ Facebook“, „Twitter“ ar „Pinterest“. Duomenys siunčiami į socialinius tinklus tik tada, kai vartotojas paspaudžia atitinkamą socialinio tinklo mygtuką. Tokiu atveju naršyklė užmezga ryšį su tam tikro socialinio tinklo serveriais. Paspaudęs atitinkamą mygtuką (pvz., „Perduoti“, „Dalintis“ ar „Dalintis su draugais“) vartotojas sutinka, kad jo naršyklė sukurtų nuorodą į konkretaus socialinio tinklo serverius ir perduotų vartotojo duomenis atitinkamam socialinio tinklo valdytojui, ir atvirkščiai. Neturime jokios įtakos, kokio pobūdžio duomenis ir kokia apimtimi kaupia socialiniai tinklai.
Socialinių tinklų teikėjas saugo surinktus vartotojo duomenis vartotojo profilyje ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimų tikslams ir (ar) į vartotojus orientuotai svetainei kurti. Toks vertinimas pirmiausiai atliekamas (taip pat ir neregistruotų vartotojų), kad būtų galima parengti sąžiningą reklamą vartotojams ir pranešti kitiems socialinio tinklo vartotojams apie vartotojo veiklą mūsų svetainėje. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad būtų kuriami vartotojų profiliai, todėl norint įgyvendinti šią teisę, būtina susisiekti su atitinkamo įskiepio tiekėju. Įskiepiais siūlome galimybę jungtis prie socialinių tinklų ir bendrauti su kitais vartotojais, todėl galime tobulinti savo pasiūlymus ir padaryti juos įdomesnius.


Duomenys perduodami neatsižvelgiant į tai, ar vartotojas susikūręs paskyrą pas įskiepio tiekėją ir ar yra prisijungęs. Jeigu vartotojas prisijungęs pas konkretų įskiepio tiekėją, surinkti duomenys tiesiogiai susiejami su esama vartotojo paskyra. Paspaudus veikiantį mygtuką ir (pavyzdžiui) susiejus svetainę, įskiepio tiekėjas informaciją saugo vartotojo paskyroje ir viešai ją bendrina vartotojo pažįstamiems. Pasinaudojus socialiniu tinklu, rekomenduojame reguliariai atsijungti, ypač prieš aktyvinant mygtuką, nes tokiu būdu galima išvengti, kad įskiepių tiekėjas sietų jūsų profilį.


Norint gauti daugiau informacijos apie tai, kokiam tikslui ir kokia apimtimi įskiepių tiekėjas kaupia ir tvarko duomenis, būtina susipažinti su toliau nurodomų tiekėjų deklaracijomis dėl duomenų apsaugos. Toliau nurodomi tiekėjai suteikia vartotojams daugiau informacijos apie vartotojų teises šiuo klausimu ir nustato jų privatumo apsaugos nuostatų parinktis.
a) „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php plačiau apie duomenų kaupimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, taip pat http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo „Facebook
b) „Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, JAV; 
https://twitter.com/privacy.
c) „Pinterest Inc.“, 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, JAV); 
http://about.pinterest.com/privacy/.
d) „Xing AG“, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Vokietija; 
http://www.xing.com/privacy.
e) „T3N, yeebase media GmbH“, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Vokietija; 
https://t3n.de/store/page/datenschutz.
f) „LinkedIn Corporation“, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, JAV; 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.Gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kad galėtume naudoti tinkamą apsaugos priemonę, taikomi standartiniai sutartiniai punktai pagal BDAR 46 straipsnį. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

2.4 „Social Login“
Vartotojas, norėdamas registruotis ir prisijungti prie kliento paskyros, gali patvirtinti tapatybę per savo profilį, pasinaudodamas vienu iš socialinių tinklų: „Facebook“, „Twitter“ ar „Google“, ir registruotis arba prisijungti.
Tam tikslui registracijos ar prisijungimo puslapyje pateikiami mūsų svetainės aptarnaujamų konkrečių socialinių tinklų tiekėjų simboliai. Prieš užmezgant ryšį su tiekėju, vartotojas privalo tiesiogiai sutikti dėl toliau nurodytų duomenų tvarkymo ir perdavimo:
Paspaudus atitinkamą simbolį, atsiveria naujas dialogo langas , kuriame būtina prisijungti naudojant prisijungimo prie socialinio tinklo duomenis. Sėkmingai prisijungus, tinklas praneša vartotojui, kokie duomenys perduodami mums, kad būtų nustatyta tapatybė registruojantis ar jungiantis. Jeigu vartotojas sutinka, kad duomenys būtų perduodami, mūsų reikalaujami registracijos laukai užpildomi perduotais duomenimis. Registruojantis ar jungiantis reikalaujami duomenys: el. pašto adresas.
Tik gavus aiškų, vienareikšmį vartotojo sutikimą naudoti perduotus ir būtinus duomenis, duomenis saugome ir naudojame (šioje) privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Mūsų sukurta kliento paskyra ir atitinkamo socialinio tinklo paskyra niekaip nėra siejamos, išskyrus siekiant patvirtinti tapatybę.
Siekiant patvirtinti tapatybę, kad būtų galima registruotis ir prisijungti, vartotojo IP adresas perduodamas atitinkamam socialinių tinklų tiekėjui. Neturime jokios įtakos, kokiam tikslui ir kokia apimtimi kaupiami duomenys, ir kaip juos toliau tvarko atitinkamas socialinio tinklo tiekėjas.
a) „Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php plačiau apie duomenų kaupimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, taip pat http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
b) „Google Inc.“, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, JAV; 
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.
c) „Twitter, Inc.“, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, JAV; 
https://twitter.com/privacy.

„Facebook Connect“
Jeigu svetainėje pateikiamas vad. „Facebook Connect“ mygtukas, vartotojas gali prisijungti prie mūsų svetainės naudodamas „Facebook“ vartotojo duomenis. Be to, „Facebook Connect“ gali automatiškai jo „Facebook“ profilyje skelbti informaciją apie vartotojo veiksmus mūsų svetainėje. Atsižvelgiant į tai, aktyvinus mygtuką, vartotojui suteikiama galimybė duoti sutikimą susipažinti su jo duomenimis „Facebook“ ir skelbti informaciją ir veiksmus jo „Facebook“ profilyje. Kiti duomenys (pvz., susisiekti e. pašto adresu) naudojami tik iš anksto gavus aiškų sutikimą. Būtina atkreipti dėmesį, kad „Facebook“ gauna informaciją apie taikomąją programą ar svetainę per „Facebook Connect“, įskaitant ir tai, ką veikia konkretus vartotojas. Norint suasmeninti prisijungimo procesą, „Facebook“ gali kai kuriais atvejais gauti ribotą informacijos kiekį prieš patvirtinant tapatybę taikomojoje programoje arba svetainėje. Kokiems tikslas ir kokia apimtimi „Facebook“ kaupia bei toliau tvarko ir naudoja duomenis, taip pat su tuo susijusias vartotojų teises ir privatumo apsaugos parinktis galima rasti „Facebook“ privatumo politikoje:
„Facebook Inc.“, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php plačiau apie duomenų kaupimą: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, taip pat http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kad galėtume naudoti tinkamą apsaugos priemonę, taikomi standartiniai sutartiniai punktai pagal BDAR 46 straipsnį. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

2.5 Vaizdo įrašai „YouTube“ portale 
Svetainėjehttp://www.YouTube.com saugomus „YouTube“ filmus susiejome su mūsų svetaine, todėl juos galima leisti tiesiogiai iš mūsų svetainės. Filmai susieti „išplėstiniu duomenų apsaugos būdu“, t. y. jokie vartotojo duomenys nėra siunčiami į „YouTube“, kol nepaspaudžiama, kad pradėtų leisti kurį nors filmą. Tik vartotojui paleidus filmą, toliau nurodyti duomenys perduodami į „YouTube“. Neturime jokios įtakos šiam duomenų perdavimui.
Kai vartotojas atveria svetainę, „YouTube“ gauna informaciją, kad vartotojas įėjo į tam tikrą mūsų svetainės tinklalapį. Be to, perduodami šios privatumo politikos 2 skirsnyje nurodyti duomenys. Tai nepriklauso nuo to, ar vartotojas susikūręs paskyrą „YouTube“ tarnyboje, per kurią jis jungiasi, ar nėra vartotojo paskyros. Jeigu vartotojas prisijungęs, jo duomenys tiesiogiai susiejami su paskyra. Jeigu vartotojas nepageidauja, kad būtų siejamas su savo profiliu „YouTube“ tarnyboje, gali atsijungti prieš aktyvindamas mygtuką. „YouTube“ tarnyba saugo vartotojų duomenis jų profiliuose ir naudoja juos reklamos, rinkos tyrimo tikslams ir (ar) į vartotojus orientuotai svetainei kurti. Toks vertinimas pirmiausia atliekamas (taip pat ir neregistruotų vartotojų), kad būtų galima užtikrinti į vartotojus orientuotą reklamą ir pranešti kitiems socialinio tinklo vartotojams apie vartotojo veiklą mūsų svetainėje. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad būtų kuriamas toks profilis, bet norint įgyvendinti šią teisę, būtina susisiekti su „YouTube“ tarnyba.
Norint gauti daugiau informacijos apie tai, kokiam tikslui ir kokia apimtimi „YouTube“ kaupia ir tvarko duomenis, būtina susipažinti su privatumo politika. Joje taip pat galima rasti papildomos informacijos apie savo teises ir parinktis, norint apsaugoti savo privatumą.
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy;

Gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kad galėtume naudoti tinkamą apsaugos priemonę, taikomi standartiniai sutartiniai punktai pagal BDAR 46 straipsnį. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

2.6 Interneto rinkodara


2.6.1 „Google Ads“ (anksčiau – „Google Adwords“)

Paskirtis / Informacija:

2.6.1.1 „Google Adwords“ konversija


Naudojamės „Google Adwords“ paslaugomis, kad reklama (vad. „Google Ads“) išorės svetainėse atkreiptume dėmesį į mūsų patrauklius pasiūlymus. Remdamiesi reklamos kampanijų duomenimis, galime įvertinti, kaip sėkmingai įgyvendintos reklamos priemonės. Norėtume Jums rodyti Jus dominančią reklamą ir siekiame, kad mūsų svetainė būtų Jums įdomesnė, bei stengiamės pasiekti protingas reklamos sąnaudų sąmatas. 
Reklaminę medžiagą teikia „Google“ per vad. „Ad Servers“. Tam tikslui naudojame serverių slapukus, per kuriuos galima išmatuoti tam tikrus parametrus, kaip sėkmingai pasiekiami gavėjai, pvz., reklamos publikavimas ar vartotojų paspaudimai. Jeigu į mūsų svetainę pateksite per „Google“ reklamą, „Google Ads“ išsaugos slapuką Jūsų įrenginyje. Šie slapukai paprastai baigia galioti po 30 dienų ir nėra skirti Jūsų tapatybei nustatyti. Siekiant analizuoti vertę, šių slapukų atveju paprastai saugomi: unikalus slapuko identifikatorius, reklamos peržiūrų skaičius vienoje reklamos vietoje (dažnumas), paskutinė peržiūra (svarbi konversijai po peržiūros) ir informacija apie atsisakymo nuostatas (žymuo, kai vartotojas nepageidauja, kad toliau būtų į jį atsižvelgiama). 
Šie slapukai leidžia „Google“ atpažinti Jūsų interneto naršyklę. Jeigu vartotojas lanko konkrečius „Google Ads“ kliento svetainės tinklalapius ir jo įrenginyje saugomų slapukų galiojimas dar nepasibaigęs, „Google“ ir klientas gali konstatuoti, kad vartotojas paspaudė reklamą ir buvo nukreiptas į šią svetainę. Kiekvienam „Google Ads“ klientui priskiriamas kitas slapukas. Dėl tos priežasties slapukų negali atsekti šių klientų svetainės. Šiomis reklamos priemonėmis nerenkame ir netvarkome kokių nors asmens duomenų. Iš „Google“ gauname tik statistinę analizę. Remdamiesi šiais vertinimais galime įvertinti, kurios iš naudojamų reklamos priemonių yra ypač veiksmingos. Negauname jokių kitų duomenų apie reklaminės medžiagos naudojimą; ypač pagal šią informaciją negalime nustatyti vartotojų tapatybės.
Dėl naudojamų rinkodaros priemonių Jūsų naršyklė automatiškai užmezga ryšį su „Google“ serveriu. Neturime jokios įtakos duomenų, kuriuos šia priemone surinko „Google“, kiekiui ir tolimesniam naudojimui, todėl Jums apie tai pranešame tiek, kiek mums yra žinoma. Integruodama reklamos konversiją „Google“ gauna informaciją, kad internete Jūs paleidote tam tikrą mūsų ekspozicijos dalį arba paspaudėte mūsų skelbimą. Jeigu esate vienos iš „Google“ paslaugų registruotas vartotojas, „Google“ gali Jūsų apsilankymą susieti su Jūsų paskyra. Net jeigu nesate nė vienos iš „Google“ paslaugų registruotas vartotojas arba nesate prisijungęs, gali būti, kad tinklo paslaugų teikėjai gali gauti ir saugoti Jūsų IP adresą.

2.6.1.2 „Google“ pakartotinė rinkodara 
Naudojame „Google Ads“ paslaugų pakartotinės rinkodaros funkciją. Pakartotinės rinkodaros funkcija suteikia mums galimybę pristatyti mūsų svetainės vartotojams jų susidomėjimais grindžiamą reklamą iš kitų „Google“ reklamos tinklui priklausančių svetainių („Google“ ieškyklėje ar „YouTube“, vad. „Google ads“ arba kitose svetainėse). Tam tikslui analizuojamas vartotojų bendravimas mūsų tinklalapyje, pvz., kurie pasiūlymai sudomino vartotoją, kad galėtume parodyti vartotojams skirtą reklamą net lankant mūsų svetainę kitose svetainėse. Kad būtų galima tai pasiekti, „Google“ vartotojų, kurie lankosi tam tikrose „Google“ tarnybose ar „Google Display Network“ svetainėse, naršyklėse saugo skaičių. Šis skaičius, vadinamas slapuku, naudojamas šių vartotojų apsilankymams fiksuoti. Šis skaičius naudojamas, kad būtų galima unikaliu būdu atpažinti konkrečiame įrenginyje įdiegtą naršyklę ir nenustatyti asmens tapatybės; asmens duomenys nėra saugomi. 

Naudojami slapukai: C tipo. Išsamesnei informacijai gauti žr. pastraipą apie Slapukus.

Gavėjai:

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokiems tikslams ir kokia apimtimi „Google“ renka ir tvarko duomenis, prašome žiūrėti privatumo politiką. Joje taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises ir parinktis, kaip apsaugoti savo privatumą:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy;

Gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kad galėtume naudoti tinkamą apsaugos priemonę, taikomi standartiniai sutartiniai punktai pagal BDAR 46 straipsnį. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. 

Antra vertus, daugiau informacijos taip pat galite rasti „Network Advertising Initiative“ (NAI) svetainėje http://www.networkadvertising.org

Panaikinimas / Pašalinimas:
Galite išvengti dalyvavimo šiame stebėjimo procese įvairiais būdais:

a) atitinkamai nustatę savo naršyklės programinę įrangą, ypač sustabdydami trečiųjų asmenų slapukus, negausite jokios reklamos iš trečiųjų asmenų;

b) išjungę slapukus konversijai stebėti, nustatydami savo naršyklę taip, kad slapukus blokuotų www.googleadservice.com, https://www.google.pl/settings/ads sritis, ši nuostata pašalinama, kai ištrinate savo slapukus;

c) išjungę tiekėjų reklamą, grindžiamą susidomėjimais, kuri yra savireguliavimo kampanijos „About Ads“, skelbiamos adresu http://www.aboutads.info/choices, dalis, ši nuostata pašalinama, kai ištrinate savo slapukus; d) „Firefox“, „Internet Explorer“ arba „Google Chrome“ naršyklėse visam laikui išjungę reklamą, naudodami nuorodą http://www.google.com/settings/ads/plugin; e) atitinkamai nustatę Jūsų slapukų parinktis (prašome spausti čia [slapukų nuostatų svetainės nuoroda]).Prašome atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis visomis šio pasiūlymo funkcijomis. 
Slapuko naudojimo laikas: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimo).

2.6.2 „Google Analytics“ reklamos funkcijos

Be įprastinių funkcijų, šioje žiniatinklio svetainėje taip pat naudojamos išplėstinės „Google Analytics“ funkcijos („Google Analytics“ reklamos funkcijos). Šioje žiniatinklio svetainėje įdiegtos „Google Analytics“ reklamos funkcijos:

  • „Google Display Network“ parodymų ataskaitos
  • „Google Analytics“ demografijos ir pomėgių ataskaitos
  • Integruotos paslaugos, kurioms reikia, kad „Google Analytics“ rinktų duomenis reklamos tikslais, įskaitant duomenų rinkimą per reklamos slapukus ir identifikatorius

Todėl kartu naudojame pirmosios šalies slapukus (pvz., „Google Analytics“ slapukus), „Google“ reklamos slapukus ir identifikatorius žiniatinklio svetainei optimizuoti.

Dalyvavimo šiame stebėjimo procese galite išvengti įvairiais būdais: a) atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą; b) per „Google“ reklamos nustatymus svetainėje https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en; c) atitinkamai nustatydami slapukų nuostatas (spustelėkite čia). Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite naudotis visomis šio pasiūlymo funkcijomis.

Naudojami slapukai: C tipas. Daugiau informacijos rasite skirsnyje „Slapukai

Slapukų veikimo trukmė: iki 12 mėnesių (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši  svetainė).

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)
.


2.6.3 „Adform“

Paskirtis / Informacija:
Šioje interneto svetainėje naudojamas internetinės rinkodaros įrankis „Adform“, kurį sukūrė „Adform A/S Denmark. „Adform“ naudoja slapukus, kurie užtikrina, kad vartotojas mato jam aktualias reklamas, pagerina akcijos rezultatus ir neleidžia vartotojui matyti tos pačios reklamos antrą kartą. „Adform“ naudoja slapukų tapatybės nustatymo kodą, kuris leidžia sekti, kokios reklamos demonstruojamos kokioje naršyklėje ir neleidžia jų demonstruoti daugiau nei kartą. Be to, „Adform“ gali naudoti slapukų tapatybės nustatymo kodą su reklamos užklausomis susijusioms konversijoms sekti. Pavyzdžiui, kai vartotojas mato „Adform“ reklamą ir vėliau apsilanko reklamuotojo interneto svetainėje iš tos pačios naršyklės bei svetainėje ką nors perka. „Adform“ slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, elektroninio pašto adreso, vardo ar adreso.
Lankantis mūsų interneto svetainėje, jūsų naršyklė automatiškai nustato tiesioginę sąsają su „Adform“. Integravus „Adform“, „Adform“ gauna informaciją, kad jūs ieškojote informacijos apie mus internete ar peržiūrėjote mūsų reklamą.  

Be to, „Adform“ slapukai mus padeda suprasti, ar jūs atlikote tam tikrus veiksmus mūsų interneto svetainėje(se), peržiūrėję mūsų vaizdo reklamas „Adform“ ar kitose platformose, į kurias patekote per „Adform“ arba spustelėdami (konversijų stebėjimas). „Adform“ naudoja šį slapuką, kad suprastų turinį, kurį jūs naudojate mūsų interneto svetainėje(se) ir kad parinktų jums tikslines reklamas.

Naudojami slapukai: „C“ tipas. Daugiau informacijos skaitykite skyriuje apie slapukus Sąsaja“.

Gavėjai:

Daugiau informacijos apie „Adform“ rasite svetainėje https://site.adform.com/, informacija apie duomenų apsaugą „Adform A/S“ Danijoje: https://site.adform.com/privacy-center/overview.

Panaikinimas / Pašalinimas:

Galite išvengti dalyvavimo  šiame sekimo procese keliais būdais: a) pasirinkdami atitinkamus naršyklės nustatymus, ypač apribodami trečiųjų šalių slapukus, jūs negausite reklamų iš trečiųjų šalių; b) išjungdami „Adform“ slapukus savo naršyklėje https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/; c) atitinkamai pasirinkdami slapukų nustatymus „Sąsaja“.

Slapukų gyvavimo laikas: iki 180 dienų nuo paskutinio veiksmo (ši sąlyga galioja tik slapukams, kuriuos nustatė ši interneto svetainė)

Ilgiausia duomenų saugojimo trukmė: iki 13 mėnesių.

Teisinis pagrindas: BDAR 6 (1) straipsnis (sutikimo).


2.6.4 (Svetainė) „Facebook“ pasirinktinės auditorijos / konversijos („Facebook Pixel“)

Informacija / paskirtis:

Šioje svetainėje socialinio tinklo „Facebook“ vadinamasis „Facebook Pixel“ ir “Conversion API” naudojamas šiais tikslais:

•          „Facebook“ (svetainė) pasirinktinės auditorijos

Naudojame „Facebook Pixel“ ir “Conversion API” pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su jumis vėl susisiekti per 180 dienų. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą („Facebook Ads“) svetainės naudotojams, kai jie lankosi socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni.

•          „Facebook“ konversija

„Facebook Pixel“ ir „Conversion API” taip pat naudojame užtikrinti, kad mūsų „Facebook“ reklamos atitiktų potencialius naudotojų interesus ir nebūtų erzinančios. Naudodami „Facebook Pixel“ galime stebėti „Facebook“ reklamų veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, matydami, ar paspaudę „Facebook“ reklamą vartotojai buvo nukreipti į mūsų svetainę (tai vadinama „konversija“).

Dėl naudojamų rinkodaros priemonių jūsų naršyklė automatiškai („Facebook Pixel” ir „Coversion API”) užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu, kai tik sutinkate, kad būtų naudojami slapukai, kuriems reikalingas jūsų sutikimas. Integravus „Facebook Pixel“ ir „Conversion API”, „Facebook“ gauna informaciją apie tai, kad iškvietėte atitinkamą mūsų interneto svetainę arba spustelėjote mūsų reklamą. Jei esate užsiregistravę „Facebook“, „Facebook“ gali priskirti apsilankymą jūsų paskyrai.

Šiuos duomenis „Facebook“ tvarko laikydamasi „Facebook“ duomenų politikos. Specifinę ir išsamią informaciją apie „Facebook Pixel“ ir “Conversion API” ir jos funkcijas taip pat galite rasti „Facebook“ pagalbos srityje.

Naudojami slapukai: C tipo. Daugiau informacijos rasite slapukų skyriuje [nuoroda į slapukų skyrių 2.1].

Gavėjai:

Bendrasis kontrolierius:

Už duomenų rinkimą ir perdavimą šio tvarkymo metu atsakome kartu su „Facebook Ireland Ltd“, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Airija („Facebook“). Tai taikoma šiems tikslams:

•          individualizuotų ar tinkamų skelbimų kūrimas, taip pat jų optimizavimas;

•          komercinių ir su sandoriais susijusių pranešimų pristatymas (pvz., per „Messenger“).

Tačiau bendra kontrolė netaikoma šiems procesams:

•          už tvarkymą, vykdomą surinkus ir perdavus duomenis, atsako tik „Facebook“;

•          ataskaitų ir analizių rengimas apibendrinta ir anonimizuota forma atliekamas duomenų tvarkytojo teisėmis, todėl už tai esame atsakingi mes.

Sudarėme atitinkamą susitarimą su „Facebook“ dėl bendros kontrolės, kurį galima rasti čia: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Šiame susitarime apibrėžta atitinkama atsakomybė už BDAR nustatytos pareigos, susijusios su bendra kontrole, vykdymą.

Duomenų valdytojo ir „Facebook“ duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy.

Su „Facebook“ susitarėme, kad „Facebook“ gali būti naudojamas kaip kontaktinis punktas duomenų subjekto teisėms įgyvendinti (žr. 1.3 skirsnį). Nepažeidžiant šios nuostatos, duomenų subjektų teisių jurisdikcija nėra ribojama.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ tvarko asmens duomenis, įskaitant teisinį pagrindą, ir išsamesnę informaciją apie duomenų subjektų teises rasite čia: https://www.facebook.com/about/privacy. Duomenis perduodame bendro tvarkymo apimtyje, remdamiesi teisėtu interesu, kaip numatyta BDAR CK 6 (1) straipsnyje.

Informaciją apie duomenų saugumo sąlygas rasite čia: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, o apie duomenų tvarkymą pagal standartines sutarties sąlygas – čia: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Kiti gavėjai:

Surinktus duomenis taip pat perduodame apdoroti atitinkamiems vidaus skyriams ir kitoms susijusioms „Beiersdorf“ grupės įmonėms arba išorės paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., platformos, prieglobos, palaikymo ir analizės paslaugų teikėjams) atsižvelgdami į reikiamus tikslus (reklamos rodymui ir analizės vykdymui). Platformos ir (arba) prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie asmens duomenų iš trečiosios šalies (šalių, nepriklausančių Europos ekonominei erdvei). Kaip tinkamą apsaugos priemonę su šiais paslaugų teikėjais susitarėme dėl standartinių sutarties sąlygų pagal BDAR 46 str. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Panaikinimas / atšaukimas:

Funkciją „Facebook Custom Audiences“ galima išjungti slapukų nustatymuose [nuoroda] ir prisijungusiems naudotojams adresu https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Slapukų naudojimo trukmė: iki 180 dienų nuo paskutinės sąveikos (tai taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:

BDAR str. 6 (1) a(sutikimas)2.6.5 Duomenų valdymo pplatforma („Salesforce Audience Studio/Krux“)

Informacija / paskirtis:
Šioje svetainėje naudojamas įrankis, skirtas sutelkti svetainės lankytojus vienoje platformoje, kad būtų galima segmentuoti naudotojus kampanijoms ir gauti įžvalgų apie kampanijos rezultatus. Lankytojai skirstomi pagal unikalų ID (slapukus arba vietinę saugyklą). Įrankis taip pat suteikia galimybę skelbti individualią produktų ir (arba) rinkodaros informaciją trečiųjų šalių interneto svetainėse, remiantis apsilankymu mūsų interneto svetainėje. Duomenys gali apimti informaciją apie tai, kaip naudotojas pateko į svetainę ir kaip su ja sąveikauja. Naršyklės taip pat automatiškai siunčia tam tikrą standartinę informaciją kiekvienai naudotojo lankomai svetainei, pavyzdžiui, IP adresą, naršyklės tipą ir kalbos nustatymus, apsilankymo laiką ir nukreipiančių svetainių adresus.. Be to, įrankis suteikia galimybę prijungti svetainės lankytojų duomenis (taip pat tarp įrenginių) prie mūsų registruotų naudotojų, kai jie yra prisijungę ir naudotojas su tuo sutinka.

Daugiau informacijos rasite čia: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/

Naudojami slapukai: C tipo. Daugiau informacijos rasite slapukų skyriuje [nuoroda į slapukų skyrių 2.1].

Gavėjai:
Surinktus duomenis taip pat perduodame tvarkyti atitinkamiems vidiniams skyriams ir kitoms susijusioms „Beiersdorf“ grupės įmonėms arba išorės paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., platformos, prieglobos, palaikymo ir analizės paslaugų teikėjams) pagal reikiamus tikslus (kampanijos rodymui, segmentavimui, naudotojų duomenų sujungimui ir analizei atlikti). Pagrindinis paslaugų teikėjas – „salesforce.com Germany GmbH“, Vokietija. Platformos ir (arba) prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie asmens duomenų iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančios šalys). Mes susitarėme su šiais paslaugų teikėjais dėl standartinių sutarties sąlygų, kurios yra tinkama apsaugos priemonė, kaip numatyta BDAR 46 str. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Panaikinimas / atšaukimas:  
Šio įrankio surinkti asmens duomenys bus panaikinti po 6 mėnesių veiklos nebuvimo.. Sutikimą galima atšaukti slapukų nustatymuose (spustelėkite čia) [nuoroda į slapukų nustatymų puslapį], jis galioja tik naudojimui ateityje. Registruotų naudotojų atveju ir gavus atitinkamą sutikimą, duomenys gali būti susieti su jų vartotojo profiliu. Tokiu atveju atitinkamai taikomos vartotojo profilio panaikinimo taisyklės (pvz., lojalumo programa).

Slapukų naudojimo trukmė: iki 6 mėnesių (tai taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši svetainė)

Teisinis pagrindas:
BDAR str, 6 (1) a (sutikimas)

2.6.6 Stebėjimo veikla / DV360

Informacija / paskirtis
Šioje žiniatinklio svetainėje naudojama DV360 stebėjimo žyma, padedanti įvertinti mūsų reklamos kampanijų efektyvumą, riboti tam tikros reklamos rodymo dažnumą, ir rodyti tik jums ir jūsų interesams tinkamus skelbimus. Ypač renkama ir saugoma informacija apie skelbimus, kuriuos spustelite, ir jūsų ankstesnę naudotojo elgseną trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėse. „Google“ naudoja slapukų identifikatorių, kad įrašytų, kurioje žiniatinklio svetainėje kurios reklamos rodomos, ir taip užtikrintų, kad jos nebūtų rodomos daugiau nei vieną kartą. Be to, „Google“ gali naudoti slapukų identifikatorius, kad įrašytų taip vadinamus keitimus, kurie susiję su reklamos užklausomis. Pavyzdžiui, kai vartotojas pamato „Google“ reklamą ir vėliau naudodamas tą pačią naršyklę iškviečia mūsų žiniatinklio svetainę ir ką nors joje įsigyja. Slapukuose nėra jokios asmeninės informacijos, pvz., el. pašto adresų, vardų ar adresų. 

Dėl naudojamų rinkodaros priemonių jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Integravusi stebėjimo žymą, „Google“ gauna informaciją, kad iškvietėte atitinkamą mūsų žiniatinklio svetainės dalį ar spustelėjote mūsų reklamą.  

Be to, stebėjimo žymos leidžia mums suprasti, ar atlikote tam tikrus veiksmus mūsų žiniatinklio svetainėje po to, kai iškvietėte vieną iš mūsų vaizdo / vaizdo įrašų reklamų kitoje platformoje arba ją spustelėjote (keitimo stebėjimas). „Google“ naudoja šį slapuką, kad suprastų, su kokiu turiniu sąveikavote mūsų žiniatinklio svetainėse, kad vėliau Jums galėtų siųsti tikslinę reklamą. 

Naudojami slapukai: C tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai

Gavėjai
Surinktus duomenis perduodame tiesiogiai susijusiems vidiniams padaliniams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf Group“ įmonėms arba išoriniams paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., platformos tvarkymo paslaugos teikėjui, analizės paslaugos teikėjui), pagal įgyvendinamus tikslus (reklamos kampanijos tvarkymas). Pagrindinis paslaugų teikėjas yra „Google Ireland Ltd“, Airija. Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių) gautų asmens duomenų. Kaip tinkamą apsaugos priemonę su šiais paslaugų teikėjais susitarėme taikyti standartines sutarties sąlygas pagal BDAR 46 str. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Panaikinimas / pašalinimas
Dalyvavimo šiame stebėjimo procese galite išvengti įvairiais būdais: a) atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą, ypač sustabdydami trečiųjų šalių slapukus, negausite jokios reklamos iš trečiųjų šalių teikėjų; b) įdiegdami „Google“ pateiktą įskiepį
https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) išaktyvindami slapukus naršyklėje adresu http://www.aboutads.info/choices; d) atitinkamai nustatydami slapukų nuostatas

Slapuko naudojimo trukmė: iki 180 dienų po paskutinės sąveikos (taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši žiniatinklio svetainė)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (sutikimas)


2.7 „Google Tag Manager“

Svetainėje naudojama „Google Tag Manager“. Ši paslauga leidžia valdyti svetainės gaires naudojant sąsają. „Google Tool Manager“ diegia tik gaires. Tai reiškia, kad nenaudojami jokie slapukai ir nekaupiami jokie asmens duomenys. „Google Tool Manager“ aktyvina kitas gaires, kurios prireikus renka duomenis. Tačiau „Google Tool Manager“ negauna prieigos prie šių duomenų. Jeigu išjungiama srities ar slapuko lygmeniu, lieka galioti visoms stebėjimo gairėms, jeigu jos įdiegtos į „Google Tag Manager“.

2.8 Kampanijų / naujienlaiškių / lojalumo programų iškylantieji pranešimai

Paskirtis / Informacija:

Šioje žiniatinklio svetainėje naudojamos iškylančiosios funkcijos, kad jums galėtume pasiūlyti greitą ir paprastą būdą dalyvauti kampanijose arba užsiprenumeruoti naujienlaiškių / dalyvauti lojalumo programose. Kiekvienos kampanijos / naujienlaiškio / lojalumo programos paskirtis apibūdinta viename iš paskesnių skirsnių ir nėra susijusi su šios iškylančiosios funkcinės ypatybės teikimu.

Kartais naudojame funkcijas, kad užtikrintume šių iškylančiųjų pranešimų rodymą tik tam tikromis sąlygomis, pvz., kad iškylančiuosius pranešimus matytumėte tik pirmą kartą lankydamiesi mūsų žiniatinklio svetainėje, arba norėdami nustatyti, kaip dažnai turėtumėte juos matyti.

Naudojami slapukai b tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai“ [nuoroda į 2.1 skirsnį apie slapukus].

Gavėjai:

Surinktus duomenis perduodame tiesiogiai susijusiems vidiniams padaliniams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf Group“ įmonėms arba išoriniams paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., prieglobos, pagalbos, analizės paslaugų teikėjams), atsižvelgiant į reikiamus įgyvendinti tikslus (kad būtų galima vykdyti norimą kampaniją / naujienlaiškį / programą). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių) gautų asmens duomenų. Užtikrindami tinkamą apsaugą su šiais paslaugų teikėjais susitarėme dėl standartinių sutartinių punktų pagal BDAR 46. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Panaikinimas / Prieštaravimas:

Įvestų duomenų panaikinimą lemia kampanija / naujienlaiškis / lojalumo programa, kaip apibūdinta toliau.

Slapukų naudojimo trukmė: iki 12 mėnesių, paprastai – 30 dienų (tai taikoma tik slapukams, kuriuos nustatė ši žiniatinklio svetainė)

Teisinis pagrindas:

BDAR 6 straipsnio 1 f punktas (kai tvarkoma turint pirmiau apibūdintą teisėtą interesą) 

2.9 Captcha

Tikslas / informacija

Ši interneto svetainė ypatingais atvejais naudoja Google reCAPTCHA v2, kad neleistų automatinėms programoms / paieškos robotams naudoti teksto laukelių. Tai padeda užtikrinti mūsų interneto svetainės saugumą ir išvengti brukalo siuntimo vartotojams. Tai taip pat yra mūsų teisėtas interesas ir teisinis įsipareigojimas.  

Renkami duomenys - tai informacija apie techninę ir programinę įrangą, pavyzdžiui, įrenginio ir programos duomenys bei vientisumo patikrinimo rezultatai. Šie duomenys siunčiami „Google International Limited“, Gordon House, Barrow Street, Dublinas 4, Airija. „Google“ duomenų nenaudoja suasmenintoms reklamoms.  

Daugiau informacijos galima rasti jų privatumo politikoje:
https://policies.google.com/privacy. Daugiau dokumentų galite rasti: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create 

Naudojami slapukai: a tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai

Gavėjai

Trečiųjų šalių informacija: „Google Ireland Ltd“, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Airija. Informacija gali būti perduodama į trečiąsias šalis. Kaip tinkama apsaugos priemonė taikomos standartinės sutarties sąlygos pagal BDAR 46 str. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

Ištrynimas:
Slapukų veikimo trukmė: iki 24 mėnesių (taikoma tik slapukams, kurie buvo nustatyti šioje žiniatinklio svetainėje)

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies c punktas (tvarkymas, norint įvykdyti teisinį įsipareigojimą)
BDAR 6 str. 1 dalies f punktas (kai tvarkoma turint pirmiau apibūdintą teisėtą interesą)

3. KITOS SIŪLOMOS PASLAUGOS (PRISIJUNGUS IR ATSIJUNGUS)

Be mūsų svetainės naudojimo grynai informaciniais sumetimais, siūlome įvairių kitų paslaugų, kurių reikmėms tvarkome Jūsų asmens duomenis. 
Jeigu atskiroms mūsų pasiūlymo funkcijoms pasitelkiame paslaugų teikėjus, su kuriais pasirašytos sutartys, ar norėtume Jūsų duomenis panaudoti reklamos tikslams, apie tai išsamiai pranešime toliau.  
Mes kruopščiai atrenkame išorės paslaugų teikėjus, jiems suteikiami įgaliojimai, juos įpareigoja mūsų instrukcijos ir jie yra reguliariai tikrinami.

Jūsų duomenis taip pat galime atskleisti tretiesiems asmenims, kai su savo partneriais siūlome akcijas, loterijas, sutartis ar panašias paslaugas. Kita informacija gali būti gaunama pateikus duomenis arba toliau pateiktame paslaugų aprašyme. 
Priešingai nei 
1.2, kai kuriais atvejais bendrovė „Beiersdorf“ yra toliau siūlomų paslaugų, kurios Jums pristatytos kaip susisiekimo dalis, valdytoja. Jeigu dėl to nurodoma į šios privatumo politikos nuostatas, pvz., pateikiant nuorodą, ir nurodytas valdytojas, pvz., poraštėje (elektroninio laiško ar lankstinuko prieraše), toks asmuo yra duomenų valdytojas, kaip apibrėžta BDAR 4 straipsnio 7 dalyje. 


Jeigu mūsų paslaugų teikėjai įsisteigę ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE), gali būti vykdomas tarptautinis duomenų perdavimas. Pranešime Jums apie tokių aplinkybių padarinius tolimesniame paslaugų aprašyme. 


3.1 Kontaktai/Susisiekimas/Bendradarbiavimas
Tikslas / informacija
Bendraujant ir (arba) bendradarbiaujant su mumis, pvz., el. paštu ar per kontaktinę formą mūsų žiniatinklio svetainėje, duomenų mainų platformoje, nesvarbu, ar tai būtų, pvz., vartotojo, testuojamo asmens, verslo partnerio ar kliento duomenys, jūsų pateikti duomenys (el. pašto adresas, jei taikoma, vardas, pavardė ir telefono numeris arba pokalbio metu pateikti asmens duomenys) bus saugomi ir tvarkomi, pvz., atsakant į Jūsų klausimus, užklausas arba verslo korespondencijos tikslais.

Kai kreipiatės į mus telefonu kaip vartotojas, galime Jūsų paklausti, ar galime įrašyti telefono pokalbį kokybės užtikrinimo ir mokymo priemonių tikslais. Jei sutiksite įrašinėti , mes tvarkysime visą informaciją, kuria Jūs dalijatės su mumis pokalbio metu (bendravimo turinį, galbūt ir neskelbtinus(sveikatos) duomenis, taip pat jūsų telefono numerį ir kitus asmens duomenis).

Tvarkydami duomenis, atsirandančius bendraujant, mes turime teisėtą interesą tvarkyti duomenis pagal teisinius reikalavimus, vidinei patikrai atlikti arba pagal atitinkamą bendravimo užklausą.

Gavėjai ir šaltiniai
Kovojant su terorizmu, pagal įstatymą esame įsipareigoję vykdyti patikrinimą pagal sankcijų sąrašus. Todėl taip pat tvarkome Jūsų duomenis, kad įgyvendintume teisinius reikalavimus dėl patikrinimo pagal tuos sąrašus. Be to, Jūsų duomenis tvarkome „Beiersdorf Group“ nusikalstamų veikų ir kitų nusižengimų prevencijos ir tyrimo, rizikos vertinimo ir kontrolės, vidinės komunikacijos ir atitinkamais administraciniais tikslais.

Jei esate verslo partneris, palyginsime Jūsų duomenis su paskelbtais klaidinančių tiekėjų sąrašais (pvz., Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos ir „Bundesanzeiger Verlag GmbH“ įspėjamaisiais sąrašais), kad būtų galima priimti pagrįstą sprendimą dėl galimų mokėjimų. Taip pat reguliariai tikriname Jūsų kreditingumą tam tikrais atvejais (pvz., sudarant sutartis). Mūsų teisėtas interesas yra iki minimumo sumažinti finansinę riziką. Šiuo tikslu bendradarbiaujame su kredito agentūromis, iš kurių gauname reikiamus duomenis. Šiuo tikslu perduodame Jūsų vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis kredito agentūroms.

Jei esate verslo klientas arba partneris, gali reikėti perduoti Jūsų asmens duomenis būsimiems pirkėjams kaip įmonės sandorio dalį. Atliekant išsamų patikrinimą paprastai tvarkomi nuasmeninti duomenys. Tačiau konkrečiais atskirais atvejais gali reikėti tvarkyti asmens duomenis. Mūsų teisėtas interesas yra įvykdyti bendrovės sandorį.

Surinktus duomenis perduodame tvarkyti atitinkamiems vidiniams padaliniams ir kitoms susijusioms „Beiersdorf Group“ įmonėms arba išoriniams paslaugų teikėjams, sutarčių tvarkytojams (pvz., prieglobos, skambučių centro paslaugų teikėjams) pagal reikiamus tikslus (pvz., kontaktams užmegzti, verslo korespondencijai ir klientų aptarnavimui). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių) gautų asmens duomenų. Kaip tinkamą apsaugos priemonę su šiais paslaugų teikėjais susitarėme taikyti standartines sutarties sąlygas pagal BDAR 46 str. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ištrynimas / prieštaravimas
Mes ištriname šiame kontekste atsiradusius duomenis, kai jų saugoti nebereikia, išskyrus atvejus, kai yra įstatymais nustatytų saugojimo įsipareigojimų arba reikia laikytis senaties terminų.

Gavus vartotojų užklausų per mūsų vidaus vartotojų valdymo priemonę, asmens duomenys paprastai ištrinami po vienerių metų. Išimties tvarka duomenys saugomi ilgiau, jei jie reikalingi teisiniams ieškiniams pareikšti, vykdyti ar apginti.

Skambučių įrašai saugomi ne ilgiau nei 90 dienų.

Galite prieštarauti dėl šių procesų pagal 4 skirsnio reikalavimus

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas kartu su BDAR 9 str. 2 dalies a punktu (sutikimas: telefoninio pokalbio įrašymas)

BDAR 6 str. 1 dalies a punktas (kai duomenys tvarkomi pagal sutartį arba į sutartį panašioje situacijoje)

BDAR 6 str. 1 dalies c punktas (kai reikia tvarkyti vykdant teisinį įsipareigojimą)

BDAR 6 str. 1 dalies f punktas (kai tvarkoma turint pirmiau apibūdintą teisėtą interesą)3.2 Kampanijos (pvz., loterijos, produktų tyrimai, bandymai)
Jeigu dalyvaujate loterijoje, tyrimuose ar panašiose kampanijose, naudojame Jūsų pateiktus asmens duomenis kampanijai rengti. Daugiau informacijos apie tikslus galite rasti kampanijų atitinkamose taisyklėse. 
Surinktus duomenis perduodame, kad jie būtų tvarkomi, atitinkamiems „Beiersdorf“ grupės susijusių subjektų vidaus departamentams ar išorės paslaugų teikėjams, duomenų tvarkytojams, su kuriais pasirašytos sutartys (pvz., prieglobos teikėjams, transporto paslaugų teikėjams, duomenų tvarkymo paslaugų teikėjams), atsižvelgdami į būtinus tikslus (kampanijai rengti). Prieglobos ar platformos teikėjai gali susipažinti su duomenimis iš trečiųjų šalių (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių). Kaip tinkama duomenų apsaugos priemonė, sutikome dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal BDAR 46 straipsnį su šių paslaugų tiekėjais.  Daugiau informacijos šia tema pateikiama čia:  
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.


Jūsų duomenys ištrinami galutinai sutvarkius duomenis kampanijos reikmėms (žr. dalyvavimo taisykles), nebent tai prieštarautų teisės aktų numatytoms saugojimo ar senaties terminų nuostatoms. 
Jūsų asmens duomenis pateikti būtina, kad būtų galima vykdyti sutartį. Neprivalote teikti savo asmens duomenis. Jeigu nepateikiate savo duomenų, negalite dalyvauti kampanijoje.


Daugiau informacijos pateikiama atitinkamose kampanijos taisyklėse. 
Teisinis pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas dėl taisyklių nuostatų įgyvendinimo ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas dėl priemonių, kurios nėra būtinos įgyvendinti taisyklių nuostatas (pvz., duomenų paskelbimas viešai ir konkursų laimėtojų darbai). (Situacija, panaši į sutartį).

 3.3 Vertinimai ir apžvalgos 

Tikslas / informacija
Pagal naudojimo sąlygas vartotojai gali teikti produktų, procesų vertinimus ir apžvalgas bei kitus įvertinimus dėl žiniatinklio svetainės pasiūlymų. Todėl mes renkame duomenis, kuriuos mums perdavėte, pateikdami vertinimo ir apžvalgos turinį.

Jei ši žiniatinklio svetainė reikalauja konkretaus sutikimo dėl neskelbtinų duomenų, mes taip pat tvarkysime neskelbtiną informaciją (pvz., gautą per nuotraukas arba turinį) apie Jūsų sveikatą arba rasinę ar etninę kilmę atskleidžiančius duomenis, ypač atsiliepimuose apie odos problemoms spręsti tinkamus produktus.

Turime teisėtą interesą, kad vartotojai galėtų laisvai išreikšti nuomonę apie produktus ir kad tos apžvalgos būtų pateikiamos trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėse naudojant slapyvardžius.

Jūsų pateiktus duomenis naudojame tam, kad galėtume paskelbti ir išlaikyti Jūsų apžvalgą ir įvertinimą savo žiniatinklio svetainėje pagal mūsų naudojimo sąlygas. Jūsų apžvalga bus paskelbta nurodant slapyvardį / pseudonimą. Prieš paskelbiant, apžvalga gali būti patikrinta. Pasiliekame teisę ištrinti komentarus, jei dėl jų, kaip neteisėtų, prieštarauja trečiosios šalys. Daugiau informacijos pateikta mūsų naudojimo sąlygose.

Jūsų pateiktus duomenis taip pat naudojame vedami savo teisėto intereso užtikrinti, kad Jūsų atsiliepimas nebūtų pagrįstas sukčiavimu, automatinėmis programomis ar botais. Todėl galite gauti patvirtinimo el. laišką, kad patvirtintumėte savo el. pašto adresą, nebent esate prisijungę per vartotojo paskyrą.

Naudojami slapukai: a tipas. Daugiau informacijos pateikta skirsnyje „Slapukai

Gavėjai
Surinktus duomenis perduodame tiesiogiai susijusiems vidiniams padaliniams tvarkyti ir kitoms susijusioms „Beiersdorf Group“ įmonėms arba išoriniams paslaugų teikėjams, rangovams (pvz., prieglobos paslaugų teikėjams, klientų valdymo paslaugų teikėjams, trečiųjų šalių žiniatinklio svetainėms, sukčiavimo prevencijos paslaugų teikėjui), pagal reikiamus įgyvendinti tikslus (skelbti žiniatinklio svetainėje). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai turės prieigą prie iš trečiosios šalies (Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių) gautų asmens duomenų. Kaip tinkamą apsaugos priemonę su šiais paslaugų teikėjais susitarėme taikyti standartines sutarties sąlygas pagal BDAR 46 str. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Ištrynimas / prieštaravimas
Vartotojų asmens duomenys bus ištrinti arba nuasmeninti pašalinus vartotojo paskyrą ar gavus konkretų prašymą. Vartotojų, kurie gavo tik patvirtinimo el. laišką arba neturi vartotojo paskyros, asmens duomenys bus ištrinti arba nuasmeninti po atitinkamo prašymo juos ištrinti. Jau paskelbti atsiliepimai paprastai ir toliau bus matomi su paskelbtu slapyvardžiu / pseudonimu, nebent atskirai paprašysite juos ištrinti.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 str. 1 dalies a punktas kartu su BDAR 9 str. 2 dalies a punktu (sutikimas)
BDAR 6 str. 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)

3.4 Tyrimai
 
Tikslas / informacija:
Jums dalyvaujant apklausose ar panašiose akcijose, asmens duomenis mes tvarkome sutikime nurodytais tikslais. Surinkti duomenys liečia su apklausos  ar panašios akcijos tikslais susijusius klausimus, taip pat tai gali būti papildoma socialinė - demografinė informacija apie jus. Galite dalyvauti ir anonimiškai, nebent sutikime nurodėte kitaip.
Gavėjai:
Surinktus duomenis mes perduodame atitinkamiems vidaus departamentams tolesniam tvarkymui ir kitoms dukterinėms bendrovėms, priklausančioms „Beiersdorf“ grupei, arba išoriniams paslaugų teikėjams, rangovams (pvz., platformos, prieglobos paslaugų teikėjams, analitikams), atsižvelgdami į reikiamus tikslus (apklausai atlikti). Platformos / prieglobos paslaugų teikėjai gali gauti asmens duomenis iš trečiųjų šalių (Europos Ekonominei Erdvei nepriklausančių šalių). Norėdami tinkamai apsisaugoti, pagal BDAR 46 straipsnio nuostatas, su tų paslaugų teikėjais mes susitarėme dėl standartinių sutarčių sąlygų. Daugiau informacijos šia tema skelbiama čia: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Ištrynimas:
Jūsų duomenys bus ištrinti baigus apdoroti apklausos ar panašios akcijos duomenis (žr. dalyvavimo sąlygose), nebent tai prieštarauja įstatymuose numatytai išsaugojimo pareigai ar senaties terminui. Paprastai duomenys ištrinami po dviejų metų.

Teisinis pagrindas:
BDAR 6 (1) straipsnis (sutikimo).


4. NESUTIKIMAS, KAD ASMENS DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI, ARBA SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

Jeigu davėte sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, savo sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Sutikimo atšaukimas daro poveikį Jūsų asmens duomenų tvarkymo priimtinumui nuo tada, kai pateikiate mums tokį pareiškimą.

Jeigu Jūsų asmens duomenys tvarkomi pasveriant interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), galite nesutikti dėl tokio tvarkymo. Taip gali atsitikti, jeigu tvarkymas nėra būtinas, ypač sutarčiai su Jumis įgyvendinti. Apie tai rašoma funkcijų (paslaugų) aprašyme. Pateikus tokį nesutikimą, prašome nurodyti priežastis, dėl kurių neturėtume toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenų. Jeigu pateikėte pagrįstą nesutikimą, ištirsime padėtį ir toliau netvarkysime duomenų arba suderinsime duomenų tvarkymą ar nurodysime įtikinamas priežastis, dėl kurių toliau tvarkysime duomenis. 

Žinoma, galite bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi reklamos ir duomenų analizės tikslais. Galite pranešti mums apie savo nesutikimą anksčiau nurodytu duomenų valdytojo kontaktiniu adresu.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Vartotojas turi teisę prašyti visiškai arba iš dalies ištrinti ar užblokuoti duomenis, reikalauti su jais susipažinti arba prašyti ištaisyti mūsų tvarkomus asmens duomenis. Nėra prievolės laikytis konkrečios formos. Pavyzdžiui, galite parašyti mums e. laišką ir siųsti jį adresu nivea[at]beiersdorf.com arba naudoti mūsų tinklalapyje pateikiamą kontaktinę formą.

6. DUOMENŲ SAUGUMAS

Įdiegėme technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume vartotojų duomenis nuo praradimo, pakeitimo ar trečiųjų šalių prieigos. Mūsų taikomos saugumo procedūros yra nuolat tobulinamos kartu su technologine pažanga.

7. ATNAUJINIMAI IR PAKEITIMAI

Galime keisti ar atnaujinti atskiras šio pareiškimo dėl asmens duomenų apsaugos dalis, apie tai iš anksto nepranešę vartotojui. Prieš naudojant mūsų svetainę būtina visada patikrinti pareiškimą dėl asmens duomenų apsaugos, kad sužinotumėte apie esamą būseną, kuri galėjo būti pakeista ar atnaujinta.
Pareiškimo dėl asmens duomenų apsaugos būsena: 2021 m. LAPKRITIS