Naudojimo sąlygos

1. Asmens duomenys

Perskaitykite mūsų teisės politiką dėl duomenų privatumo klausimų.

 

 

2. Turinys

Medžiaga, pvz., vaizdai, nuotraukos, grafika, logotipai, vaizdo įrašai, filmai, garso failai ir tekstas („medžiaga“), yra naudojami žiniatinklio svetainėje www.nivea.lt („žiniatinklio svetainė“). Medžiaga yra „Beiersdorf AG“, Unnastr. 48, 20245 Hamburg („Beiersdorf“) nuosavybė ir yra saugoma autoriaus teisių, prekės ženklų ir dizaino įstatymų bei asmeninių teisių, kurios suteikiamos pagal Vokietijos ir tarptautinę teisę.  Norint naudoti medžiagą ne vien tik privačiais tikslais reikia gauti išankstinį, rašytinį „Beiersdorf“ sutikimą. Be to, tai taikoma bet kokiam medžiagos pakeitimui, ypač vertimui arba bet kuriai kitai apdorojimo formai ir bet kokiam medžiagos perdavimui. 

Jei medžiaga aiškiai pateikiama atsisiųsti žiniatinklio svetainėje (pvz., medijų center), taikomos specialiosios naudojimo sąlygos ir nuostatos.

3. Atsakomybės atsisakymas

Vartotojui atsisiuntus medžiagą arba ją naudojant bet kaip kitaip, už tai vartotojas prisiima atsakomybę. „Beiersdorf“ neatsakys už jokius dėl to vartotojo patirtus nuostolius, ypač, kai tai susiję su duomenimis, technine arba programine įranga. Tai nebus taikoma atsakomybei už tikslingą ir didelį aplaidumą. „Beiersdorf“ neprisiima jokios atsakomybės už kokį nors trečiųjų šalių teisių pažeidimą.

Šioje žiniatinklio svetainėje pateikta informacija buvo rūpestingai surinkta ir patikrinta. Tačiau „Beiersdorf“ neprisiima jokios atsakomybės dėl jos tikslumo, naujumo ir visapusiškumo. Ši žiniatinklio svetainė sukurta suteikti bendrosios informacijos ir jokiu būdu nepakeičia jokio medicininio ar profesionalaus patarimo. 

4. Vertinimai 

Registruoti vartotojai turi galimybę įvertinti su produktais, darbo eigomis ar kitais aspektais susijusį žiniatinklio svetainės turinį. Vartotojas, pateikdamas vertinimą, suteikia teisę „Beiersdorf“ naudoti jį neribotą laikotarpį ir bet kurioje vietoje. „Beiersdorf“ gali neribotai skelbti ir platinti vertinimą, t. y. visomis naudojimo formomis ir žiniasklaidoje (internetu ir neprisijungus). Be to, „Beiersdorf“ turės teisę vertinimą sutrumpinti. Jei teikdamas vertinimą vartotojas nurodys savo vardą, „Beiersdorf“ turės teisę, tačiau nebus įsipareigojusi, skelbdama įvertinimą nurodyti vartotojo vardą.

Be to, pateikdamas vertinimą ir (arba) komentarą, vartotojas užtikrina, kad jis sąmoningai nepateiks netikslaus vertinimo ir vertinimo, (a) kuris pažeidžia Vokietijos autorių teisių įstatymą arba bet kurias kitas trečiųjų šalių teises; (b) kuris pažeidžia įstatymines nuostatas ar oficialius nutarimus; (c) kuris yra įžeidžiantis, šmeižikiškas, užgaulus ar diskriminuojantis asmenį arba bendrovę; (d) už kurį jis gavo mokėjimą arba kitą atlyginimą iš trečiosios šalies; (e) kuriame yra informacijos dėl kitų žiniatinklio svetainių, adresų, el. pašto adresų, kontaktinės informacijos ar telefono numerių; arba (f) kuriame yra kompiuterio virusų, kirminų ar kitų galimai kenkėjiškų kompiuterio programų arba failų. „Beiersdorf“ pasilieka teisę panaikinti visus vertinimus, kuriuose yra neteisėto turinio, ypač diskriminuojančius, skatinančius smurtą, pornografinius ar rasistinius vertinimus, arba vertinimus, kuriuose yra grandininių laiškų, masinių laiškų ar kitokio pobūdžio šiukšlių, taip pat turi teisę neskelbti tokio turinio žiniatinklio svetainėje. 

5. Teisinės pasekmės

Jei vartotojas pažeidžia naudojimo sąlygas ir nuostatas ir (arba) bet kurias įstatymines nuostatas, „Beiersdorf“pasilieka teisę užblokuoti vartotojo prieigą prie prisijungimo srities. Tokiu atveju neleidžiama naudotis šia sritimi, todėl tolimesnis naudojimas yra neteisėtas. „Beiersdorf“ pasilieka teisę persekioti pagal civilinę arba baudžiamąją teisę dėl neleistino naudojimo ir bet kokio teisių pažeidimo, ypač asmens, prekės ženklų, dizaino, autorių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių.

Pavienių šiose naudojimo sąlygose ir nuostatose esančių nuostatų negaliojimas ar anuliavimas neturi poveikio likusių naudojimo sąlygų ir nuostatų galiojimui.

Dėl techninių naujovių ir teisinių pataisymų šios naudojimo sąlygos ir nuostatos laikas nuo laiko yra peržiūrimos – paskutinė peržiūra 2015 m. balandžio mėn. Jei norite informuoti apie teisių pažeidimus mūsų žiniatinklio svetainėje, nesivaržydami su mumis susisiekite adresu Beiersdorf AG, Unnastr. 48, D-20245 Hamburg, Germany, tel. +49 (0) 40 49090.