Atspaudas

Atsako už šios žiniatinklio svetainės turinį:

Beiersdorf AG

Corporate Communications
 Unnastraße 48
 D-20245 Hamburg
 Tel. +49 (40) 4909-0
 Faks. +49 (40) 4909-3434
nivea@beiersdorf.com

Atstovai:

- Fatih Alpaslan
- Sieczkowska Małgorzata
- Martin Lopez

Adresas atitinka pateiktąjį prieš tai.

Stebėtojų tarybos pirmininkas: Prof. Dr. Reinhard Pöllath 
Registras ir registro įrašo Nr.: Hamburgo komercinio registro teismas (HRB – komercinis registras, bendrovių skyrius), įrašo Nr. 1787 
PVM kodas: DE 118 513 961